Ε.Φ.Τ.Α. – ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


26 ΙΟΥΝΙΟΥ 1877: <<η επι των Εκκλησιαστικών Αστυπαλαίας Επιτροπή διακυρήτει ότι ληγούσης της προθεσμίας της ενοικιάσεως της μάνδρας της Παναγίας Κάστρου κατα την 1 Ιουλίου ενεστώτος έτους εκτίθεται αύθις εις πληστιριασμόν υπο τους επόμενους όρους…>>. Αντίστοιχα ενοικιαστήρια για τα Εκκλησιαστικά κτήματα με συγκεκριμένους και αναλυτικούς όρους χρήσης και ενοικίασης είναι καταγεγραμμένα πολλά στα βιβλία Πρακτικών του ταμείου.

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1910: Αποφασίσθηκε η μετοίκηση των κατοίκων του νησιού στη θέση Μαλτεζάνα γι ατην προαγωγή και την ευημερία του νησιού. Για να πραγματοποιηθεί αυτό το μέτρο, το Εκκλησιαστικό Ταμείο έκτισε είκοσι σπίτια, η κατασκευή των οποίων θα γινόταν με μειοδοσία. Παράλληλα αναφέρονται και τα ονόματα των κατοίκων που αποφάσισαν να κτίσουν οι ίδιοι σπίτια στην ίδια περιοχή.

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1920: Συντάσσεται <<κανονισμός περι διανομής Εκκλησιαστικών γαιών εγκριθείς και παρα των προκρίτων Αστυπαλαίας.>>. Σκοποί της διανομής είναι η ωφελημότερη εκμετάλευση των Εκκλησιαστικών κτημάτων, η ενθάρινση της προσέλευσης των εκπατρισθέντων πατριωτών στην πατρίδα, η παρεμπόδιση της μετανάστευσης και η ενίσχυση της επιτόπιας παραγωγής χάριν του γενικού συμφέροντος. Στον συγκεκριμένο κανονισμό γίνεται εκτίμηση των γαιών και των ζ’ώων, διαίρεση των κατοίκων σε τάξεις κατά την κρίση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, (ακτήμονες, εργατικοί και ικανοί προς καλλιέργεια, άνθρωποι ικανοί έχοντες ιδίαν γη, ακτήμονες επαγγελματίες, προσερχόμενοι ξένοι έγγαμοι και μονίμως εγκατεστημένοι στην Αστυπάλαια), αναλύεται ο τρόπος διανομής και παρλαβής κτημάτων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα όσων παραλαμβάνουν κάποιο κτήμα. Τέλος διευκρινίζεται ότι το χρηματικό ποσό που θα προκύπτει απο την πώληση των κτημάτων και των ζώων που διανεμήθηκαν θα κατατίθεται ακέραιο ως σταθερό κεφάλαιο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και οι τόκοι θα διατίθενται για για τους θεσπισμένους και γνωστούς σκοπούς και τον προορισμό του Εκκλησιαστικού Ταμείου.

23 ΙΟΥΝΙΟΥ 1940: Καθοριστική ήταν η απόφαση του Εκκλησιαστικού Ταμείου να παρέμβει οικονομικά στο θέμα του επισιτισμού των κατοίκων του νησιού που βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο στέρησης των τροφίμων λόγω της μη έγκαιρης προμήθειάς τους εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης .

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1951: Το Διοικητικό Συμβούλιο υπο την προεδρία του Μητροπολίτου Λέρου Κλύμνου και Αστυπάλαιας Ισύδωρου, αποφάσισε παμψηφεί να διαθέσει μεγάλο χρηματικό κεφάλαιο για την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου που είχε καταστραφεί απο τους βομβαρδισμούς των Γερμανών. Επιπλέον το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προγραμμάτισε για τη διετία 1951 – 1952 την ίδρυση Ημιγυμνασίου καθώς και την ηλεκτροδότηση του νησιού.

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1956: Δύο ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό της 9 Αυφούστου 1956 που άφησε σημαντικέ υλικές ζημιές στο νησί, το ΕΦΤΑ διέθεσε κονδύλια για την επισκευή των Ιερών ναών Ευαγγελισμού του κάστρου και της Πορταϊτισσας <<για την τόνωση του ηθικού του πανικοβληθέντος πληθυσμού, … και προς ικανοποίησιν του θρησκευτικού αισθήματος του λαού και της εκκλησίας…>>. παράλληλα ενέκρινε την απαιτούμενη δαπάνη για τις άμεσες επισκευές των αιθουσών διδασκαλίας και των γραφείων του Ημιγυμνασίου πριν την έναρξη του σχολικού έτους.

10 ΜΑΡΤΙΟΥ 1957: Το ΕΦΤΑ παραχώρησε δωρεάν στη σχολική εφορία οικόπεδο 1000 τετραγωνικών μέτρων στη Μαλτεζάνα για την οικοδόμηση Δημοτικού Σχολείου.

Εκτός απο τις αποφάσεις των παραπάνω συνεδριάσεων στα πρακτικά του Ιδρύματος υπάρχει πληθώρα θεμάτων και αποφάσεων. Η επίτευξη των στόχων του ΕΦΤΑ και ισχυρή παρουσία του στη νεότερη ιστορία της Αστυπάλαιας αποδεικνύεται απο τα εκατοντάδες θέματα που αντιμετώπισε. Η οικονομική ενίσχυση και η ανάκαμψη των κατοίκων ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές υπάρχει καταγεγραμμένη στο πολύτιμο αυτό αρχειακό υλικό.

Το ίδρυμα διένειμε δωρεάν οικόπεδα για ανέγερση κατοικιών, διένειμε εκτάσεις γης για καλλιέργεια ή κτηνοτροφία, ενίσχυσε τη μετάβαση ασθενών σε νοσοκομειακά κέντρα, κάλυψε την ιατρική τους φροντίδα, επιχορήγησε την οδοντιατρική περίθαλψη των κατοίκων του νησιού, έδινε μηνιαίο επίδομα σε χήρες και ορφανά, αποκατέστησε άπορα και ορφανά κορίτσια, σπούδασε νέους ανθρώπους, επιχορήγησε νέους επαγγελματίες, βοήθησε οικονομικά κάθε ανάπηρο, άπορο, ασθενή ή ανίκανο για εργασία. Παράλληλα πρωτοστάτησε στην πνευματική πρόοδο των κατοίκων με την ίδρυση και συντήρηση σχολείων και συνέβαλε στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου με την κατασκευή κοινωφελών έργων.

Αν λάβουμε υπόψη ότι η πρόσβαση και η επικοινωνία της Αστυπάλαιας με τα γύρω νησιά και κυρίως με τα Δωδεκάνησα δεν ήταν καθόλου εύκολες ειδικά σε παλαιότερα χρόνια, μπορούμε να κατανοήσουμε τον καθοριστικό ρόλο του Εκκλησιαστικού Φιλανθρωπικού Ταμείου Αστυπάλαιας στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς αλλά και στη διαμόρφωση της νεότερης ιστορίας του νησιού.


(Απόσπασμα απο το πρόγραμμα έρευνας του Γυμνασίου – Λυκείου Αστυπάλαιας)