ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ


Επερώτηση στη βουλή κατέθεσαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (Άτζελα Γκερέκου, Σπύρος Κουβέλης, Ελπίδα Τσουρή και Μαρία Δαμανάκη), προς τους Υπουργούς ΥΕΝΑΝΠ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Δημοσίων Έργων, Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού, με θέμα : <<ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ>>. Το κείμενο της επερώτησης:

<<Οι αυτόνομες καταδύσεις αναψυχής εξελίσσονται διαρκώς σε ένα απο τα πιο δημοφιλή σπόρ των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με το διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό καταδύσεων PADI, ο οποίος έχει παρουσία σε 175 χώρες, κατέχοντας το 70% της παγκόσμιας καταδυτικής αγοράς, περισσότεροι απο 1.000.000 άνθρωποι αποκτούν πτυχία καταδύσεων, κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με την ομιλία του ΥΦΕΝΑΝΠ, Πάνου Καμμένου, κκατά την ημερήδα του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Κατάδυσης στο πλαίσιο της 22ης έκθεσης ΝΑΤΕΧ 2008, η ανάπτυξη του Ελληνικού Καταδυτικού Τουρισμού, προσβλέπει στην προσέλκυση μεγάλου ποσοστού απο τα 3.000.000 Ευρωπαίων αυτοδυτών. Επίσεις, απο τα διεθνή στατιστικά στοιχεία  και μελέτες γύρω απο το προφίλ των ερασιτεχνών αυτοδυτών προκύπτει  ότι η συτριπτική τους πλειοψηφία είναι άνθρωποι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, που εκτιμούν και σέβονται το περιβάλλον κκαι είναι διατεθημένοι να ταξιδεύουν συχνά και επαναλαμβανόμενα  ανα τον κόσμο, ώστε να απολαύσουν  το εν λόγω σπόρ.

Απο τα παραπάνω προκύπτει σαφώς, ότι η προοπτική ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στη χώρα. Συγκεκριμένα, όπως όλες οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, είναι μια άριστη ευκαιρία προσφοράς διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα, διευρύνοντας την υπάρχουσα τουριστική αγορά  – στόχο (Target Market), και προσελκύοντας ένα νέο κοινό στόχο (Target group), στη δεδομένη περίπτωση ικανού να τροφοδοτήσει την εκάστοτε αγορά  με νέα κεφάλαια.

Απο το άλλο μέρος, η δημιουργία καταδυτικών πάρκων, προστατευμένων δηλαδή θαλάσσιων εκτάσεων, κλειστά σε κάθε άλλη δραστηριότητα εκτός των καδύσεων αναψυχής και της επιστημονικής έρευνας, θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη και στο υποθαλάσσιο περιβάλλον, αφού δεκάδες πολυετείς μελέτες και έρευνες σε περισσότερα απο 80 τέτοια πάρκα ανα τον κόσμο έχουν αποδείξει τις θετικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, τόσο εντός, όσο και εκτός των ορίων των πάρκων.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα, όπως αυτή ορίζεται απο το Ν.3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α΄) ¨ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ¨, το άρθρο 10 του Ν.2742/1999 (ΔΕΚ 207 Α΄) για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση των περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, όπως επίσεις και την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.08.06 (ΦΕΚ 1225/Β/2006), αλλά και το ΠΔ 28/2001 (ΦΕΚ 28 Α΄) περί συμμόρφωσης προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ, όπου ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών, προκύπτουν συγκεκριμένες ασάφειες και κενά.

Αρκεί να ληφθεί υπόψην πως απο την 4η Φεβρουαρίου 2006, έναρξης ισχύως του σχετικού νόμου, καμία αδειοδότηση δεν φαίνεται να έχει γίνει και κανένα καταδυτικό πάρκο δεν φαίνεται να έχει οριστεί μέχρι σήμερα, γεγονός που αποδεικνύει την ύπαρξησοβαρών προβλημάτων στην διαδικασία, στο σύνολό της.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,

  • Μέχρι σήμερα, έχουν χωροθετηθεί – επιλεγεί περιοχές για την δημιουργία θαλάσσιων αλλά και καταδυτικών πάρκων (ΠΟΑΚΠ) στη χώρα μας και αν όχι, για ποιούς λόγους;    
  • Εάν έχουν χωροθετηθεί – επιλεγεί περιοχές στην Ελληνική επικράτεια, πόσες και ποιές είναι αυτές και με ποιά ακριβώς κριτήρια;
  • Εφόσον δεν έχουν χωροθετηθεί – επιλεγεί συγκεκριμένες περιοχές, τότε κάθε ενδιαφερόμενος φορέας, δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση στις αρμόδιες αρχές για τη δημιουργεία και λειτουργία ΠΟΑΚΠ, στην περιοχή που εκείνος θα επιλέξει, σύμφωνα με τα δικάτου επιχειρηματικά σχέδια και κριτήρια;
  • Μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις φορέων, και εάν ναί σε ποιό ακριβώς στάδιο βρίσκονται και για ποιές περιοχές;
  • Έχουν εξασφαλισθεί πόροι για Εθνικά ή Ευρωπαϊκά χρημα τοδοτικά προγράμματα, ώστε να στηριχθούν ουσιαστικά τέτοιες πρωτοβουλίες;
  • Εφόσον ένας φορέας αδεοδοτηθεί για τη  δημιουργία και λειτουργία ενός ΠΟΑΚΠ, η πολιτεία, θα είναι σε θέση να διασφαλίσει την προστασία της περιοχής, δηλαδή του φυσικού υποθαλάσσιου πλούτου, την χλωρίδα και την πανίδα, αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά, και εάν ναί, βάσει ποιού νομοθετικού πλαισίου; >>.