ΔΕΚΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ


Του Σταθη Kουσουνη

Τον δεκάλογο των ενδεδειγμένων στρατηγικών για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης από τους επαγγελματίες του τουρισμού περιέχει μελέτη που απέστειλε στα μέλη του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Tourism Intelligence International για τις επιπτώσεις της παγκόσμιας ύφεσης στην τουριστική αγορά, προκειμένου να βελτιωθεί μελλοντικά η ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων, έμφαση πρέπει να δοθεί όχι τόσο στα μεγέθη και τον χρόνο ανάκαμψης γενικότερα, αλλά ειδικότερα στις ομάδες καταναλωτών και στα τμήματα της αγοράς που θα ανακάμψουν ταχύτερα, στις διαρθρωτικές μεταβολές που είναι ορατές και στις στρατηγικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν σε αυτές τις αβέβαιες καταστάσεις. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι όλες οι προτεινόμενες δράσεις από πλευράς επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της ύφεσης, είναι δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν γίνει πριν από την κρίση και να την είχαν ελαχιστοποιήσει. Επίσης, λόγω της ανασφάλειας των καταναλωτών για την απώλεια θέσεων εργασίας, της έλλειψης αυτοπεποίθησης και του γενικότερου ζοφερού κλίματος που επικρατεί, το πλέον πιθανό σενάριο είναι η ανάκαμψη του τουρισμού να ξεκινήσει με αργούς ρυθμούς από το 2010.

Ο δεκάλογος που προτείνεται να ακολουθήσουν οι επαγγελματίες στον τουρισμό έχει ως εξής:

1. Να εξασφαλίσουν ότι οι πελάτες τους μένουν ευχαριστημένοι.

2. Να υιοθετήσουν έξυπνες στρατηγικές μάρκετινγκ.

3. Να προσφέρουν value for money.

4. Να στοχεύσουν έξυπνα τις αγορές.

5. Να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες.

6. Να διαφοροποιηθούν.

7. Να εστιάσουν στο κύριο προϊόν τους.

8. Να αναπτύξουν συνεργασίες.

9. Να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

10. Να λάβουν σημαντικά μέτρα και όχι απλά διορθωτικά.

Οπως σημειώνεται στη μελέτη, ο τουρισμός, όπως έχει φανεί και στο παρελθόν, ανακάμπτει συνήθως μέσα σε ένα έτος από την εκδήλωση μιας μεγάλης κρίσης. Η τρέχουσα παγκόσμια οικονομική ύφεση βέβαια είναι πρωτόγνωρη. Οι κύριες επιπτώσεις της ύφεσης είναι η αύξηση του εσωτερικού τουρισμού, καθώς και του εξερχόμενου τουρισμού σε κοντινούς προορισμούς και αντίστροφα, η μείωση των ταξιδιών σε πιο απομακρυσμένους προορισμούς.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, μία από τις μεγαλύτερες αγορές, η βρετανική, είναι αυτή που ανακάμπτει συνήθως ταχύτερα και ακολουθεί η γερμανική, μετά η αμερικανική και τέλος, η ιαπωνική. Στην τρέχουσα κρίση, η βρετανική οικονομία αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα και γι’ αυτό τον λόγο αναμένεται βραχυπρόθεσμα ότι η γερμανική αγορά και οι χώρες της Ευρωζώνης (εκτός ίσως της Ισπανίας) θα παρουσιάσουν μεγαλύτερο δυναμισμό.

Ανάλογα με την ταξιδιωτική τους συμπεριφορά, οι Αγγλοι χαρακτηρίζονται ως πλέον ανθεκτικοί στις κρίσεις, οι Γερμανοί αποφασισμένοι να μη θυσιάσουν τις διακοπές τους, οι Αμερικανοί προσεκτικοί και οι Ιάπωνες συγκρατημένοι τουρίστες.

Ολα τα τουριστικά προϊόντα έχουν επηρεαστεί από την κρίση, όμως ο ρυθμός ανάκαμψής τους διαφέρει. Οι αγορές των ταξιδιών αναψυχής και περιπέτειας θα ανακάμψουν ταχύτερα από τις αγορές των επαγγελματικών ταξιδιών, ταξιδιών κινήτρων και συνεδρίων, επειδή οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες είναι λιγότερο πρόθυμοι να θυσιάσουν το ταξίδι των διακοπών τους. Η αγορά ταξιδιών για ηλικιωμένους θα ανακάμψει με γρηγορότερους ρυθμούς από την αγορά των οικογενειακών ταξιδιών.

Η μελέτη διακρίνει σε κάθε αγορά τέσσερις κατηγορίες τουριστών ανάλογα με την ταξιδιωτική τους συμπεριφορά και επομένως τον τρόπο που θα πρέπει να προσεγγιστούν: οι παραδοσιακοί, οι συγκρατημένοι, οι περιπετειώδεις και οι ατομικιστές. Προτείνεται η στόχευση της κατηγορίας των ατομικιστών, που θεωρούνται και οι πλέον προσαρμόσιμοι, καθώς και η αξιοποίηση των προσφορών της τελευταίας στιγμής για τους συγκρατημένους και τους περιπετειώδεις.