ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ BLUE STAR FERRIES 2009NAYΛΟΛΟΓΙΟΕΠΙΒΑΤΩΝΟΧΗΜΑΤΩΝ 2009

ΑΠO – ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΟ

ΝΑΞΟ

ΙΟ

ΘΗΡΑ

ΠΑΤΜΟ

ΛΕΡΟ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΚΑΛΥΜΝΟ

ΚΩ

ΝΙΣΥΡΟ

ΤΗΛΟ

ΡΟΔΟ

SUPER ΟΙΚΟΝΟΜ.

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

ΟΙΚΟΝΟΜ.

23,50 €

24,00 €

25,50 €

27,00 €

33,50 €

35,00 €

33,50 €

43,50 €

45,50 €

45,50 €

45,50 €

53,00 €

ΑΕΡ.ΚΑΘ.

26,50 €

27,50 €

28,50 €

30,00 €

37,50 €

39,00 €

37,50 €

47,50 €

49,50 €

49,50 €

49,50 €

57,00 €

ΚΑΜ.LUX 2ΚΛΙΝΗ

65,00 €

74,50 €

76,00 €

76,00 €

111,50 €

111,50 €

111,50 €

111,50 €

111,50 €

125,50 €

125,50 €

125,50 €

ΚΑΜ.Α1 ΕΞΩΤ.

85,00 €

86,50 €

98,50 €

98,50 €

159,00 €

159,00 €

159,00 €

159,00 €

159,00 €

174,50 €

174,50 €

174,50 €

ΚΑΜ.Α2 ΕΞΩΤ.

59,50 €

60,00 €

76,00 €

76,00 €

106,50 €

106,50 €

106,50 €

106,50 €

106,50 €

116,50 €

116,50 €

116,50 €

ΚΑΜ.Α3 ΕΞΩΤ.

49,00 €

49,50 €

57,50 €

57,50 €

78,00 €

78,00 €

78,00 €

78,00 €

78,00 €

84,50 €

84,50 €

84,50 €

ΚΑΜ.Α4 ΕΞΩΤ.

49,00 €

49,50 €

57,50 €

57,50 €

72,00 €

72,00 €

72,00 €

72,00 €

72,00 €

78,50 €

78,50 €

78,50 €

ΚΑΜ.ΑΒ2 ΕΣΩΤ.

52,00 €

52,00 €

60,00 €

60,00 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

93,50 €

93,50 €

93,50 €

ΚΑΜ.ΑΒ3 ΕΣΩΤ.

41,00 €

41,50 €

47,50 €

47,50 €

69,00 €

69,00 €

69,00 €

69,00 €

69,00 €

75,50 €

75,50 €

75,50 €

ΚΑΜ.ΑΒ4 ΕΣΩΤ.

38,50 €

40,00 €

45,00 €

45,00 €

64,00 €

64,00 €

64,00 €

64,00 €

64,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

ΑΠO/ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΟ

ΝΑΞΟ

ΙΟ

ΘΗΡΑ

ΠΑΤΜΟ

ΛΕΡΟ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΚΑΛΥΜΝΟ

ΚΩ

ΝΙΣΥΡΟ

ΤΗΛΟ

ΡΟΔΟ

Ι.Χ.

64,00 €

64,00 €

79,00 €

79,00 €

104,50 €

104,50 €

73,00 €

104,50 €

104,50 €

104,50 €

104,50 €

104,50 €

ΤΡΟ/ΣΠΙΤΑ – ΒΑΡΚΕΣ – ΜΠΑ/ZIΕΡΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤ.

19,00 €

19,00 €

25,00 €

25,00 €

34,50 €

34,50 €

37,00 €

34,50 €

34,50 €

34,50 €

49,50 €

49,50 €

ΜΟΤΟ

17,00 €

17,00 €

21,50 €

21,50 €

28,50 €

28,50 €

21,00 €

28,50 €

28,50 €

28,50 €

28,50 €

28,50 €

ΜΟΤΟ 3&4 ΤΡΟΧΟΙ

33,00 €

33,00 €

39,50 €

39,50 €

52,00 €

52,00 €

37,50 €

52,00 €

52,00 €

52,00 €

52,00 €

52,00 €

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ


 1. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες οφείλουν να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες και πλήρη ενημέρωση στο επιβατηγό κοινό.
 2. Οι πράκτορες των ακτοπλοϊκών εταιρειών έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν το επιβατικό κοινό για τις εναλλακτικές λύσεις, για όλους τους διαθέσημους ναύλους που προσφέρουν οι διάφορες εταιρείες, καθώς και για τις εκπτώσεις που δικαιούνται.
 3. Ο πλοιοκτήτης οφείλει να εκτελεί με ακρίβεια τα δρομολόγια, να τα ανακοινώνει δημόσια με κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορεί έγκαιρα το κοινό σχετικά με την εκτέλεσή τους.

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ματαίωσης ή διαταραχής των δρομολογίων, λόγω βλαβών, καιρικών συνθηκών, οι πλοιοκτήτριες εταιρείες οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα στον τομέα της έγκαιρης ενημέρωσης των επιβατών, σε συνεννόηση με τους ναυτικούς πράκτορες και Λιμενικές αρχές. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται οι ανώτερες προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις που ανέρχονται σε :

 • 37.455 ευρώ, για πλημμελή ενημέρωση επιβατηγού κοινού και άλλες παραβάσεις κανονισμών λιμένων.
 • 500.000 ευρώ, για θέματα ασφαλείας πλοίων και άλλες παραβάσεις.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ


Ο επιβάτης που ταξιδεύει με πλοίο υποχρεούται στα κάτωθι :

 • O επιβάτης θα πρέπει να διαβάζει με προσοχή τους όρους που αναγράφονται στο απόκομμα του εισιτηρίου.
 • Ο επιβάτης υποχρεούται να προσέρχεται στο πλοίο πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου. Εάν είναι κάτοχος οχήματος, τότε οφείλει να βρίσκετε στο χώρο αναμονής 1 ώρα πριν τον απόπλου.
 • Σε περίπτωση που επιβάτης εφοδιασμένος με εισιτήριο δεν προσέλθει εγκαίρως στο πλοίο, δεν δικαιούται επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου που κατέβαλε.
 • Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς του πλοίου και της οδηγίες του πλοιάρχου είναι υποχρέωση του επιβάτη.
 • Εάν ο επιβάτης αποβιβασθεί σε ενδιάμεσο λιμάνι και όχι στον τελικό του προορισμό, καταβάλει ολόκληρο το εισιτήριο που συμφωνήθηκε
 • Για τις αποσκευές του επιβάτη οφείλεται ιδιαίτερος ναύλος μόνο στην περίπτωση που αυτές υπερβαίνουν τον όγκο ή το βάρος που αναφέρεται στο εισιτήριο.
 • Οι επιβάτες πρέπει να έχουν μαζί τους τα αντικείμενα που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς μετά την αναχώρηση δεν επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο των οχημάτων.
 • Οι επιβάτες απαγορεύεται να μεταφέρουν εκρηκτικές, εύφλεκτες, και γενικά επικίνδυνες ύλες, ενώ θα πρέπει παράλληλα να τηρούν τις Λιμενικές, υγειονομικές και Τελωνειακές διατάξεις.

ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ


Βάση του ισχύοντος Νομικού Πλαισίου οι επιβάτες δικαιούνται τα κάτωθι κατοχυρωμένα δικαιώματα :
1. Εκπτώσεις :

 • Άποροι, έκπτωση 100% στην οικονομική θέση.
 • Παιδιά ηλικίας μέχρι 5 ετών, έκπτωση 100%.
 • Παιδιά ηλικίας 5-10 ετών, έκπτωση 50%.
 • Ανάπηροι πολέμου, θύματα πολέμου, Βοηθοί ή συνοδοί αυτών, Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης, έκπτωση 50%.
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, έκπτωση 50% στην οικονομική θέση.
 • Πολύτεκνοι, 50% έκπτωση στην οικονομική θέση.
 • Συνταξιούχοι ΝΑΤ, 50% έκπτωση στην οικονομική θέση.
 • Επιβάτες άνω των 60 ετών, έκπτωση 10%.
 • Έφεδροι που υπηρετούν στρατιωτική θητεία, έκπτωση 50%.

2. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο επιβάτης δικαιούται να διαμείνει στο πλοίο μέχρι τον απόπλου.
3. Στο ενδεχόμενο παράτασης της καθυστέρησης, αλλά και σε περίπτωση ακύρωσης του δρομολογίου με υπαιτιότητα του πλοιοκτήτη, ο επιβάτης μπορεί να ακυρώσει το εισιτήριο και δικαιούται την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε. Εναλλακτικά δικαιούται κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής μέχρι τον απόπλου. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα αποζημίωσης.
4. Εάν επιβάτης που έχει κόψει εισιτήριο μείνει εκτός πλοίου λόγω υπεράριθμων κρατήσεων θέσεων, οφείλει να ειδοποιήσει το τοπικό λιμεναρχείο, προκειμένου η λιμενική αρχή είτε να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο και να ενημερώσει τον εισαγγελέα για να ασκήσει ποινική δίωξη.
5. Σε περίπτωση βλάβης εν πλω, ο επιβάτης δικαιούται είτε να ζητήσει επιστροφή του ναύλου ανάλογη προς την απόσταση που δεν διανύθηκε, είτε να παραμείνει στο πλοίο μέχρι την επανάληψη του πλου, ευ΄όσον αυτό είναι δυνατό. Στις περιπτώσεις αυτές θεμελιώνετε και δικαίωμα αποζημίωσης.
6. Εάν προ του απόπλου του πλοίου ο επιβάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να ταξιδέψει, ή ότι για λόγους ασθενείας ή άλλου τυχαίου συμβάντος αδυνατεί να επιβιβασθεί, δικαιούται επιστροφής του μισού αντιτίμου του εισιτηρίου.
7. κατά την επιβίβαση ο επιβάτης οφείλει να επιδεικνύει το εισιτήριο και να καταλαμβάνει την θέση ή καμπίνα που αναγράφετε σε αυτό. Εάν δεν του δοθεί η αναγραφόμενη θέση, ο επιβάτης μπορεί να ακυρώσει το εισιτήριό του και να ζητήσει αποζημίωση, εκτός εάν ο πλοιοκτήτης του διαθέσει άλλη ανάλογη θέση ή καμπίνα. Σε περίπτωση που τοποθετείται σε θέση κατώτερη από εκείνη που αναγράφετε στο εισιτήριο του, δικαιούται να εισπράξει τη διαφορά της τιμής.
8. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αν ο επιβάτης δεν έχει την εξυπηρέτηση που οφείλει να του παρέχει η πλοιοκτήτρια εταιρεία σύμφωνα με τους όρους μεταφοράς, μπορεί να διατυπώνει το παράπονό του στον πλοίαρχο ή τον ύπαρχο του πλοίου και μετά το τέλος του ταξιδιού μπορεί να απευθυθεί στις Λιμενικές αρχές.
9. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κάποια ακτοπλοϊκή εταιρεία δικαιούνται πλήρη αποζημίωση, στην περίπτωση ναυτικού ατυχήματος, όπως αυτό ορίζετε από το νόμο.
10. Εάν το αυτοκίνητο του επιβάτη υποστεί βλάβη ή ζημία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από κακό χειρισμό του πλοιάρχου, τότε ο επιβάτης δικαιούται αποζημίωσης.