ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ BLUE STAR FERRIES 2009NAYΛΟΛΟΓΙΟΕΠΙΒΑΤΩΝΟΧΗΜΑΤΩΝ 2009

ΑΠO – ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΟ

ΝΑΞΟ

ΙΟ

ΘΗΡΑ

ΠΑΤΜΟ

ΛΕΡΟ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΚΑΛΥΜΝΟ

ΚΩ

ΝΙΣΥΡΟ

ΤΗΛΟ

ΡΟΔΟ

SUPER ΟΙΚΟΝΟΜ.

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

ΟΙΚΟΝΟΜ.

23,50 €

24,00 €

25,50 €

27,00 €

33,50 €

35,00 €

33,50 €

43,50 €

45,50 €

45,50 €

45,50 €

53,00 €

ΑΕΡ.ΚΑΘ.

26,50 €

27,50 €

28,50 €

30,00 €

37,50 €

39,00 €

37,50 €

47,50 €

49,50 €

49,50 €

49,50 €

57,00 €

ΚΑΜ.LUX 2ΚΛΙΝΗ

65,00 €

74,50 €

76,00 €

76,00 €

111,50 €

111,50 €

111,50 €

111,50 €

111,50 €

125,50 €

125,50 €

125,50 €

ΚΑΜ.Α1 ΕΞΩΤ.

85,00 €

86,50 €

98,50 €

98,50 €

159,00 €

159,00 €

159,00 €

159,00 €

159,00 €

174,50 €

174,50 €

174,50 €

ΚΑΜ.Α2 ΕΞΩΤ.

59,50 €

60,00 €

76,00 €

76,00 €

106,50 €

106,50 €

106,50 €

106,50 €

106,50 €

116,50 €

116,50 €

116,50 €

ΚΑΜ.Α3 ΕΞΩΤ.

49,00 €

49,50 €

57,50 €

57,50 €

78,00 €

78,00 €

78,00 €

78,00 €

78,00 €

84,50 €

84,50 €

84,50 €

ΚΑΜ.Α4 ΕΞΩΤ.

49,00 €

49,50 €

57,50 €

57,50 €

72,00 €

72,00 €

72,00 €

72,00 €

72,00 €

78,50 €

78,50 €

78,50 €

ΚΑΜ.ΑΒ2 ΕΣΩΤ.

52,00 €

52,00 €

60,00 €

60,00 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

93,50 €

93,50 €

93,50 €

ΚΑΜ.ΑΒ3 ΕΣΩΤ.

41,00 €

41,50 €

47,50 €

47,50 €

69,00 €

69,00 €

69,00 €

69,00 €

69,00 €

75,50 €

75,50 €

75,50 €

ΚΑΜ.ΑΒ4 ΕΣΩΤ.

38,50 €

40,00 €

45,00 €

45,00 €

64,00 €

64,00 €

64,00 €

64,00 €

64,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

ΑΠO/ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΟ

ΝΑΞΟ

ΙΟ

ΘΗΡΑ

ΠΑΤΜΟ

ΛΕΡΟ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΚΑΛΥΜΝΟ

ΚΩ

ΝΙΣΥΡΟ

ΤΗΛΟ

ΡΟΔΟ

Ι.Χ.

64,00 €

64,00 €

79,00 €

79,00 €

104,50 €

104,50 €

73,00 €

104,50 €

104,50 €

104,50 €

104,50 €

104,50 €

ΤΡΟ/ΣΠΙΤΑ – ΒΑΡΚΕΣ – ΜΠΑ/ZIΕΡΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤ.

19,00 €

19,00 €

25,00 €

25,00 €

34,50 €

34,50 €

37,00 €

34,50 €

34,50 €

34,50 €

49,50 €

49,50 €

ΜΟΤΟ

17,00 €

17,00 €

21,50 €

21,50 €

28,50 €

28,50 €

21,00 €

28,50 €

28,50 €

28,50 €

28,50 €

28,50 €

ΜΟΤΟ 3&4 ΤΡΟΧΟΙ

33,00 €

33,00 €

39,50 €

39,50 €

52,00 €

52,00 €

37,50 €

52,00 €

52,00 €

52,00 €

52,00 €

52,00 €