Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΝΕΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Όπως ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, με απόφαση του Πρωθυπουργού, υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, στη θέση της κ. Γκερέκου, ορίζεται ο βουλευτής Δωδεκανήσων, Γεώργιος Νικητιάδης.

«Η αλλαγή προσώπων δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα, αν δεν κατατεθεί άμεσα, συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τη στήριξη του Ελληνικού Τουρισμού», παρατήρησε εκ μέρους της ΝΔ η αρμόδια τομεάρχης Ολγα Κεφαλλογιάννη.

Το βιογραφικό του υφυπουργού

Ο Γ. Νικητιάδης γεννήθηκε το 1953, στην Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, από µετανάστες γονείς. Κατάγεται από τη Νίσυρο. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Κω, όπου και ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση και στη συνέχεια εισήλθε στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών απ’ όπου έλαβε το πτυχίο του το 1976.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ως φοιτητής της Νοµικής Σχολής συµµετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα αναπτύσσοντας δραστηριότητα στις καταλήψεις της Νοµικής Σχολής και στο Πολυτεχνείο. Αµέσως µετά την πτώση της δικτατορίας εκλέγεται στην πρώτη αιρετή ∆ιοικούσα Επιτροπή της Ένωσης ∆ωδεκανησίων Σπουδαστών.

Το 1976 µετέβη στις Η.Π.Α για µεταπτυχιακές σπουδές. Έλαβε πτυχίο LLM (Master’s) από το Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης στις ∆ιεθνείς Σχέσεις στην Εγκληµατολογία και τη Σωφρονιστική. Στην Αµερική, κατά τη διάρκεια των σπουδών του και ενώ παραλλήλως εργαζόταν, συµµετείχε ενεργά στους Ελληνικούς Φοιτητικούς Συλλόγους των Αµερικανικών Πανεπιστηµίων και διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Συνοµοσπονδίας Ελλήνων Φοιτητών. Παραλλήλως συµµετείχε ενεργά στη Νισυριακή Νεολαία, στο Σύλλογο Κώων και στη ∆ωδεκανησιακή Οµοσπονδία.

Την ίδια περίοδο εργάσθηκε στην Ελληνική ηµερήσια δηµοκρατική εφηµερίδα «ΠΡΩΪΝΗ» της Νέας Υόρκης όπου διακρίθηκε για τη µαχητική δηµοσιογραφία που ασκούσε.

Επανερχόµενος στην Ελλάδα το 1981 άρχισε να ασκεί δικηγορία και σήµερα είναι δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω.

Υπήρξε συνεκδότης του περιοδικού «ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ» το οποίο γνώρισε µεγάλη επιτυχία στη ∆ωδεκάνησο.

Ο Γιώργος Νικητιάδης είναι από τα ιδρυτικά µέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ∆ιατέλεσε Γραµµατέας της Συντονιστικής Επιτροπής της «Oργάνωσης Χώρου ∆ουλειάς ∆ικηγόρων» και Γραµµατέας της Τοµεακής Επιτροπής Νοµικών Οικονοµολόγων για πολλά έτη.

Υπήρξε µέλος του Τοµέα Επιστηµόνων, του Τοµέα Απόδηµου Ελληνισµού, του Τοµέα ∆ιεθνών Σχέσεων και του Τοµέα Συνδικαλισµού και Μαζικών Χώρων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Επίσης, είχε εκλεγεί µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ µέσα από τις διεργασίες του 6ου Συνεδρίου.

Την περίοδο 2001-2002 διατέλεσε Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Παραιτήθηκε για να πολιτευθεί στη ∆ωδεκάνησο.

Ο εκδοτικός οίκος Λιβάνη εξέδωσε βιβλίο του µε τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ∆ώδεκα Θέσεις ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΣ ∆ώδεκα Όνειρα» το οποίο προλογίζει ο πρώην Υπουργός Τουρισµού του ΠΑ.ΣΟ.Κ κ. Ν. Σκουλάς και του οποίου έχει ήδη πραγµατοποιηθεί η τέταρτη έκδοση.

Είναι µέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, του Συλλόγου Κώων της Αθήνας, του Συλλόγου Νισυρίων της Αθήνας και της ∆ωδεκανησιακής Οµοσπονδίας. Υπήρξε µέλος του Ανώτατου ∆ιεθνούς Συµβουλίου Επιλύσεως ∆ιεθνών ∆ιαφορών της FIFA (∆ιεθνής Οµοσπονδία Ποδοσφαιρικών Σωµατείων).

Είναι παντρεµένος µε την Γεωργία Ιατρού – Νικητιάδη, δικηγόρο στο επάγγελµα και έχει µία κόρη, την Αντέλλα, πτυχιούχο του Τµήµατος Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ , ο κ. Νικητιάδης είχε οριστεί με απόφαση του προέδρου του Κινήματος Γ. Παπανδρέου, στις 30 Μαΐου 2008, Γραμματέας του Τοµέα Τουρισµού του ΠΑ.ΣΟ.Κ..