ΔΗΜΟΥΣ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ


Δήμους – μικρές κυβερνήσεις σε κάθε νησί προβλέπει ο «Καλλικράτης», με ισχυρό δήμαρχο και αντιδήμαρχο που θα έχουν εξουσίες «νομάρχη» και υπέρτατο στόχο να εξυπηρετούνται οι νησιώτες στον τόπο τους και να μην ταλαιπωρούνται με άσκοπες διά θαλάσσης μετακινήσεις.

Το νέο νομοσχέδιο, που μαζί με τους πολυαναμενόμενους χάρτες συνενώσεων θα συζητηθεί σε πανηγυρική συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αμέσως μετά το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Κύπρο, καθιερώνει προνομιακές και ειδικές ρυθμίσεις για τους «Καλλικράτειους» νησιωτικούς δήμους που θα συνιστούν μια μικρή κυβέρνηση σε κάθε νησί, ιδρύει επιτροπές Τουριστικής Προβολής για την προώθηση του τουρισμού σε κάθε νησί και συστήνει Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής πολιτικής που θα είναι ο σύμβουλος του κράτους στα νησιά και θα αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ των περιοχών αυτών και της κεντρικής κυβέρνησης με τη μεσολάβηση και εποπτεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Αναλυτικά οι ειδικές προβλέψεις του «Καλλικράτη» για τα νησιά είναι:

– Δημιουργείται ένας δήμος σε κάθε νησί. Αυτός είναι ένα γενικός κανόνας που θα ισχύσει για όλα τα ελληνικά νησιά, εκτός από τα ιδιαιτέρως μικρά που θα συνενωθούν με τον κοντινότερο δήμο.

– Μεταφέρονται αρμοδιότητες και υπηρεσίες των νομαρχιών (που καταργούνται στον «Καλλικράτη») στους δήμους. Επιπροσθέτως μεταβιβάζονται πόροι, στελεχικό δυναμικό και υποδομές των νομαρχιών και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

– Στους τομείς Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής, Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Δημοσίων Εργων μεταφέρονται επιπλέον αρμοδιότητες στους νησιωτικούς δήμους.

– Οι αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα εφαρμοστούν κατά προτεραιότητα στους νησιωτικούς δήμους για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιών στον τόπο τους.

– Οι μικροί νησιωτικοί δήμοι θα στελεχωθούν με εκπαιδευμένους και έμπειρους υπαλλήλους που θα είναι σε θέση να εξυπηρετούν πολυεπίπεδα τους πολίτες.

– Τα τοπικά συμβούλια σε αυτούς τους δήμους θα είναι τριμελή, ανεξαρτήτως μεγέθους της περιοχής, με αρμοδιότητες ενισχυμένες αντίστοιχες των σημερινών διαμερισμάτων των μεγάλων δήμων.

– Σε κάθε δήμο που θα συνενωθεί θα αντιστοιχεί και ένας τοπικός αντιδήμαρχος με αυξημένες αρμοδιότητες. Ο τοπικός αντιδήμαρχος είναι πρόεδρος των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και ασκεί επιπλέον αρμοδιότητες, όπως η αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– Θα υπάρξει υποστήριξη από την Περιφέρεια στους μικρούς δήμους στα τεχνικά έργα και στον σχεδιασμό, την έγκριση και την παρακολούθηση των ενδοπεριφερειακών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

– Ειδικά στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ως εκλογική περιφέρεια για την εκλογή των περιφερειακών συμβουλίων δεν θα είναι το σύνολο του νομού όπως στις ηπειρωτικές περιφέρειες, αλλά θα διαχωρίζονται σε επί μέρους ενότητες που θα είναι αντίστοιχες των ορίων των σημερινών επαρχιών. Ετσι οι πολίτες θα εκλέγουν με τον αμεσότερο δυνατό τρόπο τους δικούς τους εκπροσώπους στο Περιφερειακό Συμβούλιο.