¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ¨ : Η ΠΡΩΤΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


TO ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΪΑΣ

Η  πρώτη ατμοπλοϊκή  Εταιρία  της Ελλάδος  ιδρύθηκε το  έτος 1857, με  έδρα τη Σύρο, και  με  την επωνυμία  «Ελληνική Ατμοπλοΐα». Αυτή  μετέτρεψε σε ατμοκίνητη την γολέτα της «ΑΙΓΑΙΟΝ» και ναυπήγησε δύο ακόμη καινούργια  ατμόπλοια χωρητικότητας 200 κ.ο.χ. το καθένα, τα ΙΡΙΣ  και ΚΑΡΤΕΡΙΑ. Τα ιδρυτικά της κεφάλαια ανέρχονταν  σε 2.000.000 δρχ. Το ήμισυ των μετοχών της περίπου, κατείχαν το Κράτος και  η Εθνική Τράπεζα, Το Κράτος παρείχε κάθε  δυνατή υλική και ηθική  βοήθεια. Εκτός  από  τη οικονομική ενίσχυση  που υπολογίζεται   σε 53 εκ. δρχ. εν συνόλω (σπουδαιότατη θυσία δια τα τότε οικονομικά του Δημόσιου), το Κράτος παρέσχε  την εγγύησή του στους  δανειστές, προνομιακή εργασία της επιχειρήσεως,  και διάφορες ατέλειες. 

Μετά από  λίγο  χρόνο από σύσταση  της εταιρίας , αποκτήθηκαν τέσσαρα  ακόμη σκάφη,  δύο  τροχήλατα το «Βασιλεύς Οθων», και το «Βασίλισσα Αμαλία», 748 κοχ το καθένα, και δύο ελικοκίνητα, το « Επτάνησος»  και το «Βυζάντιο», 613 κοχ το καθένα.

Τα ακτοπλοϊκά αυτά  σκάφη εκτελούσαν ταχυδρομική  κυρίως υπηρεσία και  μεταφορών επιβατών, μεταξύ λιμένων του ελευθέρου τότε Βασιλείου και των  υπόδουλων   ελληνικών μερών.

Μέχρι το έτος  1875, το σύνολο  των πλοίων της εν λόγω εταιρίας  ανήλθε  σε 14 σκάφη, μερικά  των  οποίων άρχισαν να επεκτείνουν   τα ταξίδια τους μέχρι Τεργέστης και   Κωνσταντινουπόλεως.

Όμως παρά τη  συνεχή   οικονομική   και εθνική  ενίσχυση  του  Κράτους οι  εργασίες  της  Εταιρίας αυτής δεν πήγαιναν  καλά. Η επιβατική κίνηση  ήταν πολύ   περιορισμένη   λόγω   κυρίως  της φτώχιας των κατοίκων. Ο τουρισμός ήταν ανύπαρκτος,  οι δε επεμβάσεις και αναμίξεις του Κράτους στα  εσωτερικά της Εταιρίας ήσαν  άστοχες,  αντιοικονομικές  και αψυχολόγητες. Πλήθος υπαλλήλων αχρήστων, διοριζόταν  από κάθε  Κυβέρνήση  και εκδίδονταν σωρεία δωρεάν εισιτηρίων, με  αποτέλεσμα τις δυσβάστακτες επιβαρύνσεις της Εταιρίας.

Για  όλους αυτούς τους λόγους το έτος 1892 επήλθε   διάλυση της Εταιρίας.

ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ ΟΘΩΝ
ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ ΚΑΡΤΕΡΙΑ