H AKTOΠΛΟΪΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 1880


Η εικόνα και η αγωνία για την ανάπτυξη της προβληματικής και επίπονης ακτοπλοϊκής σύνδεσης των ελεύθερων μέχρι τότε νησιών, αποτυπώνεται στο παρακάτω απόσπασμα απο δημοσίευμα του Τύπου της εποχής:

<<Τα ατμόπλοια υποσκελίζουσιν οσημέραι περισσότερον τα ιστιοφόρα πλοία. Θα έλθει ημέρα ότε τους ωκεανούς και τας μεγάλας θάλασσας δεν θα διασχίζουσιν ή ατμόπλοια κινούμενα δια του ατμού, ή ίσως δια του ηλεκτρισμού. Αλλά επί πολύ ακόμη την ακτοπλοϊαν θα εκτελώσι τα μικρά ιστιοφόρα, τα δυνάμενα να πλέωσιν επί ναύλοις κατά πολύ συγκαταβατικωτέροις. Εν Ελλάδι προπάντων τη πανταχόθεν υπο της θαλάσσης περιβρεχομένη τη τοσούτον πλουσία εις κόλπους, εις όρμους και εις νήσους, μικρόν απ΄ αλλήλων απεχούσας, η ακτοπλοϊα επι πολύ ακόμη θα διατηρή την εξουσίαν της. Εις τούτο συντελεί πολύ και ο χαρακτήρ και η αξιοθαύμαστος επιτηδειότης του Έλληνος ναύτου, όστις ανέκαθεν διεκρίνετο δια την τόλμην, την εγκαρτέρισιν και τη λιτότητά του. Ολίγα έθνη δύνανται να καυχώνται επι τοιούτοις ναυτικοίς, οιοί είσιν οι Έλληνες, ίσως οι ναύται της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Αμερικής και της Δαλματίας είναι οι θεωρητικώς πλέον καταρτησμένοι των Ελλήνων (όπερ και τούτο ζήτημα), βεβαίως όμως οι Έλληνες ναύται υπερταιρούσι πάντων των ομοτέχνων των κατά την γενναιότητα κατά την ηθικότητα και προ πάντων την κατά την περί τον βίον και την δίαιταν λιτότητα. Εν ώ η οινοποσία είναι τα μάλιστα διαδεδομένη παρά τοις ναυτικοίς των Ευρωπαϊκών χωρών, σπανιώτατα απαντάται Έλλην ναύτης παραδεδομένος εις το ελλάτωμα τούτο. Προσθετέον εις τούτον η πείρα, ην νηπιόθεν ο Έλλην αποκτά, τους λιμένας, τα ακρωτήρια, τους πορθμούς της πατρίδος του ο Έλλην γνωρίζει ως τη ιδίαν αυτού οικίαν. Ο κύνδινος δεν τον πτοεί>>.

Απο τον τύπο της εποχής, 13 Δεκεμβρίου 1882.