ΝΑΥΑΓΙΟ: Ε/Γ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ (ΤΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)


TO E/Γ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ (ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)

 

ΤΟ Ε/Γ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
ΤΟ Ε/Γ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ (ΣΚΙΤΣΟ)

Oυσιαστικά το Ε/Γ ήταν το πρώτο πλοίο που έκανε την άγονη Δωδεκανήσου. Τόσο αυτό όσο και τα άλλα δύο πλοία που άνοιξαν την γραμμή… ναυάγησαν.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΤΟΥ Ε/Γ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ