ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ <<ΑΙΓΑΙΟ>>
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ <<ΑΙΓΑΙΟ>>

Στην Ελλάδα η καθημερινή ζωή και η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι άρρηκτα δεμένες με τη θάλασσα. Η έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για την κατάσταση του υγρού στοιχείου είναι ζωτικής σημασίας. Την τελευταία δεκαετία, το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ καλύπτει αυτήν ακριβώς την ανάγκη.

Με την εγκατάσταση ενός δικτύου πλωτών ωκεανογραφικών μετρητικών σταθμών (buoys) και τη δημιουργία ενός ειδικού επιχειρησιακού κέντρου για την πρόγνωση και επεξεργασία των δεδομένων, ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ αποτελεί μια πρωτοποριακή υποδομή για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα.

Το δίκτυο πλωτών μετρητικών σταθμών καταγράφει τις φυσικές, βιολογικές και χημικές παραμέτρους των Ελληνικών θαλασσών. Στη συνέχεια τα δεδομένα μεταδίδονται στο Επιχειρησιακό Κέντρο όπου τροφοδοτούν μοντέλα πρόγνωσης τελευταίας γενιάς.

SeawatchBuoyΤο σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ είναι ένα μοναδικό εργαλείο για τον εθνικό σχεδιασμό με στόχο τη διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της χώρας. Παράλληλα αποτελεί ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων, την πρόληψη καταστροφικών περιστατικών, και τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής. Στα πλαίσια της παγκόσμιας στρατηγικής για την ανάπτυξη της Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ, αναπτύσσοντας τεχνολογία αιχμής, τοποθετεί την Ελλάδα σε ισχυρή θέση στο χώρο της Μεσογείου.

 • Ο σταθμός SEAWATCH WAVESCAN είναι μια πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων και εφαρμογών. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει περισσότερη σταθερότητα και μεγαλύτερη άνωση, χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδανική για βαθιές ποντίσεις μακριά από την ακτή αλλά και για περιοχές με ισχυρά ρεύματα.
 • Ο σταθμός SEAWATCH είναι μια σταθερή μετρητική πλατφόρμα με μικρότερη άνεση από την WAVESCAN. Είναι κατάλληλος για νερά μικρού και ενδιάμεσου βάθους.
 • WaveScanBuoyΤο SDSM είναι ένα παρατηρητήριο πυθμένα εφοδιασμένο με σύστημα ακουστικής επικοινωνίας.Το συστημα αυτό επιτρέπει την ενσωμάτωση περισσότερων υπομονάδων μέτρησης στους υπάρχοντες πλωτούς σταθμούς.

Οι σταθμοί ειναι εξοπλισμένοι με αισθητήρες οι οποίοι μετρούν τις παρακάτω παραμέτρους:

 • •Ατμοσφαιρική πίεση
 • •Θερμοκρασία ανέμου
 • •Ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου
 • •Σημαντικό ύψος, κατεύθυνση και περίοδος κύματος
 • •Επιφανειακή θερμοκρασία και αλατότητα
 • •Ταχύτητα και κατεύθυνση επιφανειακών ρευμάτων

Σε δύο σταθμούς πραγματοποιούνται επιπλέον βαθιές παρατηρήσεις για φυσικές και βιοχημικές παραμέτρους:

 • SeaWatchDeepSeaModule1•Αλατότητα και θερμοκρασία 20-1000m
 • •Χλωροφύλλη-α και εξασθένηση φωτός 20-100mv
 • •Διαλυμένο οξυγόνο 20-100m
 • •Ταχύτητα και κατεύθυνση ρευμάτων 20-50 m
 • •Ραδιενέργεια
 • •Πυκνότητα ροής ακτινοβολίας

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα μεταφοράς δεδομένων

satel ΕΛΚΕΘΕ

Δορυφορικό INMARSAT-C

GPRS

Iridium


Επιχειρησιακό Κέντρο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ

Εξοπλισμός

 • •Υψηλής απόδοσης υπερ-υπολογιστικό σύστημα (SGI Altix 3700 High-Performance Server) με 128 επεξεργαστές Itanium2@1.5 GHz και 128 GΒ RAM που παρέχει επαρκή υπολογιστική ισχύ για την ολοκλήρωση των μοντέλων πρόγνωσης.
 • Συστημα αποθήκευσης δεδομένων συνολικής χωρητικότητας 45 TB.
 • 10 σταθμοί εργασίας διπλού πυρήνα με λειτουργικό σύστημα Linux για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων

Λογισμικό

 • Υπηρεσία Poseidon Live Access Server (LAS) μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στα αποτελέσματα των αριθμητικών μοντέλων καθώς και στα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από το δίκτυο σταθμών του Ποσειδώνα.
 • Βάση δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων πεδίου.
 • •Λογισμικό για στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων.
 • •Λογισμικό για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης καθώς και των προγνώσεων των μοντέλων.

SeaWatchDeepSeaModule2Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για την παρακολούθηση της λειτουργίας του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ σε Τα αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης

 • •Ατμοσφαιρικών συνθηκών
 • Κατεύθυνσης και ύψους κυματισμού στην ανοιχτή θάλασσα
 • •3-διάστατης γενικής κυκλοφορίας
 • •Δυναμικής και χαρακτηριστικών των οικολογικών συστημάτων
 • •Διασποράς και γήρανσης πετρελαίου
 • πραγματικό χρόνο.

Σκοποί και Οφέλη

Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, εδώ και μια δεκαετία, το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ παράγει και διανέμει σε καθημερινή βάση μια πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών έχοντας γίνει μοχλός ανάπτυξης αλλά και αναγκαίο εργαλείο για όσους εργάζονται και ασχολούνται με το θαλάσσιο περιβάλλον. Το εύρος των εφαρμογών του είναι πολύ μεγάλο και οι αποδέκτες τους εκτός των άλλων είναι κεντρικές και τοπικές αρχές, ναυπηγεία και ναυτιλιακές εταιρίες, ιχθυοκαλλιέργειες, θαλάσσιες δραστηριότητες, θέρετρα, ερευνητικά κέντρα κ.α. Κατά την δεύτερη φάση της ανάπτυξης του, το σύστημα αναβαθμίστηκε ενσωματώνοντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις γύρω από την παρατήρηση και έλεγχο των θαλάσσιων παραμέτρων, τα αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης και την τηλεπισκόπιση. Ακόμα το δίκτυο των σταθμών του επεκτάθηκε και στην θαλάσσια περιοχή του Ιονίου. Κάποιοι από τους τομείς που επωφελούνται των υπηρεσιών και προϊόντων του συστήματος αναφέρονται στη συνέχεια:
 • ΕΛΚΕΘΕ1Αυξημένη ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές
 • Πρόβλεψη και έγκαιρη αντίδραση σε περιπτώσεις μόλυνσης
 • Πρόβλεψη και έγκαιρη αντίδραση σε περιπτώσεις μόλυνσης
 • Αναβάθμιση της παραγωγικότητας στις ιχθυοκαλλιέργειες
 • Διαχείριση και προστασία της παράκτιας ζώνης
 • Αποτελεσματικός προγραμματισμός θαλασσίων-παράκτιων υποδομών
 • Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
 • Η λειτουργία του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ παράγει μια σειρά από δεδομένα και προϊόντα τα οποία παρέχονται στο κοινό, σε δημόσιους-ιδιωτικούς φορείς και στην επιστημονική κοινότητα, μέσω των παρακάτω ολοκληρωμένων υπηρεσιών:

Προϊόντα και υπηρεσίες

 • ΕΛΚΕΘΕ2Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (περιλαμβάνονται οι μετρήσεις από τους πλωτούς σταθμούς) καθώς και ιστορικά δεδομένα, χρονοσειρές, στατιστικές αναλύσεις και μετρήσεις πεδίου, είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ και της συνιστώσας του το LAS.
 • Οι υπηρεσίες αυτές επεκτείνονται με την παροχή επιχειρησιακών προγνώσεων για τις συνθήκες των Ελληνικών θαλασσών, προγνώσεις που καλύπτουν μια χρονική περίοδο 1 έως 5 ημερών. Το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στις γραφικές απεικονίσεις των αποτελεσμάτων αυτών μέσω της σχετικής ιστοσελίδας που έχει πάνω από 300.000 επισκέπτες τον μήνα.
 • Πρόσβαση στις προγνώσεις είναι δυνατή και μέσω κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιώντας SMS/MMS και τεχνολογία i-mode.
 • Τα δεδομένα του δικτύου πλωτών σταθμών μέτρησης παρέχονται σε πραγματικό χρόνο στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, στην Υδρογραφική Υπηρεσία και στο Πολεμικό Ναυτικό.
 • Τα δεδομένα καθώς και τα αποτελέσματα των αριθμητικών μοντέλων είναι διαθέσιμα στην επιστημονική κοινότητα (χωρίς κόστος) για ερευνητικούς σκοπούς αλλά και στον ιδιωτικό τομέα για περιβαλλοντικές και τεχνικές μελέτες.
 • Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης και επειγόντων περιστατικών στον θαλάσσιο χώρο, τα δεδομένα του δικτύου, τα αποτελέσματα πρόγνωσης καθώς και εκτιμήσεις για παρασυρόμενα αντικείμενα στη θάλασσα, παρέχονται στις ομάδες έρευνας. Το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ σε πολλές περιπτώσεις έχει συνεισφέρει καταλυτικά σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις (εντοπισμός αεροσκαφών και ελικοπτέρων που κατέπεσαν στο Αιγαίο τα τελευταία χρόνια).
 • Η επιχειρησιακή παρακολούθηση και πρόγνωση της πορείας και εξέλιξης πετρελαιοκηλίδας έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του ROSES/MARCOAST που χρηματοδοτείται από την ESA. Η υπηρεσία συνδυάζει τον εντοπισμό της πετρελαιοκηλίδας μέσω δορυφόρου με τα αριθμητικά μοντέλα του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ παρέχοντας έτσι όσο το δυνατόν καλύτερη εκτίμηση για την εξέλιξη του φαινομένου σε πραγματικό χρόνο. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είναι και ο κύριος αποδέκτης των υπηρεσιών αυτών.
 • Ταυτότητα
 • ΠΟΣΕΙΔΩΝ – II
 • Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – EFTA (75%) – Υπουργείο Εθνικής ΟΙκονομίας (25%)
 • Υλοποίηση: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
 • Συνολικό Κόστος: 10 Εκατομμύρια EURO
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Γεώργιος Θ. Χρόνης, Πρώην Πρόεδρος του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
 • Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δρ. Κώστας Νίττης
 • Ανάδοχος Εταιρεία: OCEANOR-Νορβηγική Ωκεανογραφική Εταιρεία
 • Χρόνος Υλοποίησης: 2005 – 2008