ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ


Ενημέρωση πάνω στο νέο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος της Λήμνου πρόκειται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στη Λήμνο. Για το σκοπό αυτό διοργανώνεται, από το δήμο Νέας Κούταλης, ημερίδα για την ενημέρωση των υπαλλήλων, των επιχειρήσεων και των πολιτών, για τις βελτιωμένες υπηρεσίες που τους παρέχονται από το δήμο μέσω του συστήματος που αναπτύχθηκε. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο νέο Πολιτιστικό Κέντρο Πορτιανού σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούσε στη δημιουργία ενός λειτουργικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για το δήμο Νέας Κούταλης, καθώς και για τους άλλους δήμους που συμμετέχουν στο έργο, τους άλλους δήμους της Λήμνου, Μύρινας, Μούδρου και Ατσικής, καθώς και το δήμο Σαμοθράκης. Το συγκεκριμένο σύστημα θα διασφαλίζει την αναβάθμιση και την οργάνωση των υπηρεσιών των δήμων, αλλά και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών μέσα από ένα διαλειτουργικό και φιλικό περιβάλλον.
Στο GIS σύστημα υπάρχουν πληροφοριακά επίπεδα με φυσικογεωγραφικά δεδομένα, στοιχεία της τουριστικής υποδομής στους πέντε δήμους, καθώς και αξιοθέατα, χρήσεις γης, το αρδευτικό δίκτυο και τα δημόσια έργα, δεδομένα τα οποία είναι προσβάσιμα και από ειδικές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν, για ακόμη φιλικότερη και απλή στη χρήση διαχείριση των δεδομένων. Μέρος των δεδομένων θα είναι διαθέσιμο και μέσω internet, με σκοπό να εξυπηρετηθούν δημότες και τουρίστες ή ακόμη και υπαλλήλων των δήμων που βρίσκονται εκτός Λήμνου.

Και πρωτοβουλία συνεργασίας για τα οικοσυστήματα του Αιγαίου
Η νέα ερευνητική βάση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου «Αρχιπελάγος» στη Σάμο, αποτέλεσε πριν μέρες το σημείο συνάντησης, γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στην Οργάνωση και 18 δημάρχους από τα παράλια της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα του «Αρχιπελάγους» παρουσίαση των συμπερασμάτων της πολυετούς έρευνας που έχει υλοποιήσει αναφορικά με την ιδιαίτερη βιοποικιλότητα και τους παράγοντες απειλής του Αιγαίου. Με βάση αυτά τα δεδομένα, υποδείχθηκαν από την επιστημονική ομάδα τα σημεία που χρήζουν άμεσης προσοχής και εκτενούς διαλόγου για την αποφυγή θαλάσσιων ατυχημάτων και τον περιορισμό ενδεχομένων θαλάσσιας ρύπανσης.
Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως, ελλείψει συντονισμού των μέτρων προστασίας, κάθε μεμονωμένη προσπάθεια για τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου στα κοινά οικοσυστήματα του Αιγαίου, ειδικά σε περιοχές όπου η απόσταση που χωρίζει τις δύο χώρες είναι μικρότερη του ενός μιλίου (π.χ. Σάμος), ρέπει προς τη ματαιοδοξία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση εκτενούς ρύπανσης, το μέγεθος της περιβαλλοντικής και οικονομικής ζημίας θα είναι τεράστιο και για τις δύο πλευρές. Πέραν τούτου, οποιαδήποτε συζήτηση για γεωγραφική οριοθέτηση και υπαιτιότητα της προκληθείσης ρύπανσης, μεταξύ κρατών που μοιράζονται κοινά οικοσυστήματα θα είναι κενού περιεχομένου.
Κινούμενες σε αυτό το πλαίσιο, όλες οι πλευρές αναγνώρισαν την αναγκαιότητα για την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών με γνώμονα την προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας του Αιγαίου. Αυτή η παραδοχή εκφράστηκε μέσα από την επεξεργασία μίας Κοινής Διακήρυξης για πρόθεση συνεργασίας. Το κείμενο της Διακήρυξης, που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, αναμένεται να υπογραφεί σε επόμενη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο