ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ


Όλα τα ιδιαίτερα προβλήματα της νησιωτικότητας αναδείχτηκαν στο θεματικό συνέδριο της ΕΝΑΕ που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη, μέσα από τις εισηγήσεις των νησιωτικών επιστημονικών ιδρυμάτων. Στην ανακοίνωση μεταξύ των σημαντικών συμπερασμάτων του συνεδρίου αναφέρεται και το ακτοπλοϊκό.

Ειδικότερα απαιτείται η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος αξιολόγησης και διοίκησης των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών που θα εξασφαλίζει καλύτερες υπηρεσίες (διάρκεια ταξιδιού-ταχύτητα πλοίου, συχνότητα και συνέπεια δρομολογίων, παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός και επί του πλοίου, άνεση, συμπεριφορά προσωπικού) σε τιμές ανάλογες με αυτές στις ηπειρωτικές περιοχές (μεταφορικό ισοδύναμο). Είναι απολύτως αναγκαία η ενσωμάτωση της αρχής του «μεταφορικού ισοδύναμου» σε όλες τις τομεακές πολιτικές της χώρας μας και ειδικότερα θεωρούμε αναγκαία την αναμόρφωση του ΕΣΠΑ, ώστε το μεταφορικό ισοδύναμο να αποτελέσει βασικό κριτήριο στην κατανομή των πόρων για την προσπελασιμότητα. Τα υπόλοιπα σοβαρά ζητήματα της ακτοπλοΐας και ειδικότερα για τα προβλήματα στις άγονες γραμμές, η ΕΝΑΕ να εξειδικεύσει τις θέσεις της στο άμεσο μέλλον.

Κατά της φιλοσοφίας που διατηρεί αλώβητη το υπουργείο Ναυτιλίας και Εσωτερικών, αναφορικά με τις υπέρ τρίτων εισφορές, βολές εξαπέλυσε στο προαναφερθέν συνέδριο ο Διευθυντής της ΕΕΑ, Ν. Καβαλιέρος, υπενθυμίζοντας ότι το κόστος των εισιτηρίων έτσι όπως διαμορφώνεται πλήττει την Τσέπη των νησιωτών, αλλά και δημιουργεί προβλήματα στον τουρισμό, ενώ καυτηρίασε συνολικά και την φιλοσοφία του συστήματος που ακολουθεί το υπουργείο με τις επιδοτήσεις γονίμων και άγονων γραμμών.