ΠΛΟΙΟ ΠΕΡΙΣΥΛΟΓΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ


Ο Τρίτωνας στην αρχαιότητα ήταν θαλάσσια θεότητα, γιος του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης. Είχε σώμα ανθρώπινο που κατέληγε σε ουρά ψαριού και δόντια θηρίου. Σύμβολα του Τρίτωνα ήταν η τρίαινα και το κουπί.

Στις μέρες μας, το οικολογικό πλοίο «Τρίτων» που σχεδιάζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με σχεδόν μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την όλη λειτουργική του διαχείριση να καλύπτεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, φιλοδοξεί να γίνει το πρώτο παγκοσμίως που θα ταξιδεύει για να εξυπηρετεί πρωτίστως το περιβάλλον. Θα επιχειρήσει, σε πιλοτικό στάδιο, να περιδιαβεί μεταξύ των νήσων του Αργοσαρωνικού, συλλέγοντας τα απορρίμματα/απόβλητα, τα οποία και θα ανακυκλώνει εν πλω.

Η ιδέα ενός οικολογικού πλοίου γεννήθηκε από τους κυρίους Ηλία Μεσσίνα, αρχιτέκτονα, δρα Χωροταξίας και πρόεδρο της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης ecoweek, Νικήτα Νικητάκο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρόεδρο του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Κωνσταντίνο Γαλάνη, αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού και ναυπηγό μηχανολόγο μηχανικό με σπουδές στο ΜΙΤ, και βασικό στόχο έχει την αποσυμφόρηση των νησιών από τα αστικά τους απόβλητα.

Η φοιτήτρια του μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο «Ναυτιλία, Μεταφορές και Εμπόριο» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ναυσικά Κόντου, στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής της εργασίας έχει αναλάβει να διερευνήσει τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος αυτού. Ειδικότερα: θα εντοπιστεί ο τρόπος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στους δήμους, θα καταγραφεί ο όγκος των απορριμμάτων που παράγονται, προκειμένου για την κοστολόγησή τους θα εξεταστούν τρία σενάρια που θα αφορούν πλοία διαφορετικών προδιαγραφών ώστε να επιλεχθεί εκείνο που θα ικανοποιεί καλύτερα το τρίπτυχο «καλύτερη τιμή -καλύτερη απόδοση- χαμηλότερο κόστος». Θα περιγραφεί ο σχεδιασμός και η λειτουργία του πλοίου, καθώς και οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν.

«Οι τεχνολογίες αυτές αφορούν τη μέθοδο ανακύκλωσης των αποβλήτων και δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί καθώς επιδιώκεται το ελάχιστο περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος», μας λέει η Ναυσικά Κόντου. «Θα αναπτυχθεί επιχειρηματικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει τεχνοοικονομική ανάλυση, η οποία και θα αποδεικνύει την εφικτότητα του έργου και, τέλος, θα προταθούν πιθανοί τρόποι χρηματοδότησης. Εκτός από τη συνεισφορά του στη μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης, ο «Τρίτων» διατίθεται να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, να συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του, αλλά και συνάμα να ενισχύσει τη βιωσιμότητά του ενώ, σχετικά με την κανονικότητά του, θα είναι εναρμονισμένος με το ευρωπαϊκό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν τέτοιου είδους εγχειρήματα.