ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΝΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ


Οι καιροί χαλεποί για την αεροπορική βιομηχανία και οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση, επιθυμητή και ευκταία.

Πόσο μάλλον για την εγχώρια αεροπορική αγορά, η οποία μόλις εφέτος κατάφερε να απαγκιστρωθεί από παθογένειες του παρελθόντος, καθώς το νέο περιβάλλον, με την ιδιωτικοποίηση της ΟΑ, ανταποκρίνεται σε ευθέως ανταγωνιστικούς όρους.

Οι 24 άγονες αεροπορικές γραμμές της Ελλάδας, οι οποίες αποφέρουν 35 εκατ. ευρώ ετησίως και μονοπωλούνται σήμερα από την ΟΑ, προκηρύχτηκαν – για πρώτη φορά – όλες μαζί.

Ο εν λόγω διαγωνισμός φέρει σημαντικές διαφορές από προηγούμενους, καθώς «φωτογραφικοί όροι» του παρελθόντος έχουν απαλειφτεί.

Sky Express, Astra Airlines και Κ2 Smart Jets διεκδικούν τις άγονες

Στις τρεις «μεγάλες» εταιρείες του κλάδου (Olympic, Aegean, Athens) που ήδη έλαβαν τα τεύχη προκήρυξης του διαγωνισμού, έχουν προστεθεί οι Sky Express, Astra Airlines και Κ2 Smart Jets.

Στις ανωτέρω εταιρείες πιθανότατα θα προστεθούν και άλλες «άγνωστες» ελληνικές εταιρείες, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται αν θα συμμετάσχει στο διεθνή διαγωνισμό και ξένος αερομεταφορέας, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.

Οι παραπάνω εταιρείες έχουν διορία μέχρι τις 10 Αυγούστου να καταθέσουν τις οικονομικές τους προσφορές.

Λίγες, πλην ουσιώδεις είναι οι διαφορές του τρέχοντος διαγωνισμού με αντίστοιχους παρελθόντων ετών.

Το κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί η απάλειψη του όρου ότι, κάθε εταιρεία που συμμετέχει πρέπει να διαθέτει πτητική εμπειρία ενός έτους.

Η απάλειψη του όρου αυτού έχει διπλή σημασία.

Πρώτον, ανοίγει το δρόμο της συμμετοχής στη νεοσύστατη Athens Airways, η οποία έλαβε άδεια πτητικής λειτουργίας τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.
Δεύτερον, παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στην Olympic Air, η οποία δεν έχει πετάξει ποτέ.

Η Olympic Air έλαβε την άδεια της Pantheon Airways, της εταιρείας που αποτέλεσε το διάδοχο σχήμα (νομικό κέλυφος) της νέας ΟΑ.

Για πρώτη φορά προκηρύσσονται και οι 24 άγονες γραμμές

Σε προηγούμενους διαγωνισμούς, η υποχρέωση λειτουργίας ενός έτους αποτελούσε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τις νέες αεροπορικές εταιρείες που εμφανίζονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Ελλάδα, έχοντας στόλο ένα μικρό αεροσκάφος, το οποίο πραγματοποιούσε αποκλειστικά ναυλωμένες πτήσεις.

Ακόμη, στους όρους του νέου διαγωνισμού δεν γίνεται ουδεμία νύξη στον απαιτούμενο αριθμό θέσεων των αεροσκαφών. Ορίζεται μόνο ότι το πλήρωμα πρέπει να ομιλεί ελληνικά.

Παλαιότερα, υπήρχαν όροι για τουλάχιστον 20 θέσεις, με αποτέλεσμα να αποκλείονται εταιρείες με μικρότερα αεροσκάφη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι – για πρώτη φορά – προκηρύσσονται μαζί και οι 24 άγονες γραμμές και όχι ανά ομάδες, όπως συνέβαινε παλαιότερα.

Στις 24 άγονες γραμμές περιλαμβάνονται και εκείνες που έληγαν το 2010 και το 2011, με ανάδοχο την ΟΑ.

Η ΥΠΑ αποφάσισε τελικώς να μην τις δώσει, με απευθείας ανάθεση, στην Olympic Air, καθώς επιθυμούσε πλήρη διαφάνεια στο διαγωνισμό.

Οι συμβάσεις για τις 24 άγονες γραμμές τίθενται σε ισχύ την 1η Οκτώβρη 2009, με ημερομηνία λήξης την 1η Οκτωβρίου 2013, δηλαδή μετά από τέσσερα χρόνια και όχι τρία, όπως συνηθιζόταν έως σήμερα.

Οικονομική προσφορά για κάθε δρομολόγιο

Πάντως, κάθε εταιρεία οφείλει να καταθέσει οικονομική προσφορά για κάθε μια από τις άγονες γραμμές.

Κριτήριο επιλογής, μεταξύ των αερομεταφορέων, αποτελεί το χαμηλότερο αιτούμενο συνολικό οικονομικό αντιστάθμισμα για κάθε άγονη γραμμή.
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν ρητά το ποσό που απαιτείται ως αντιστάθμισμα ανά τρίμηνο για την εκμετάλλευση της κάθε γραμμής.

Το έργο της επιτροπής αξιολόγησης γίνεται δυσκολότερο, με δεδομένο ότι θα πρέπει να αξιολογήσει και το τύπο των αεροσκαφών των εταιρειών.
Τα ελικοφόρα της Olympic προσγειώνονται παντού, αντίθετα με τα μικρά jet αεροσκάφη των Aegean και Athens Airways.