ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ “ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ” ΤΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΙΤΗ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ


photo21

Eigenaar : Rederij Solent, Sassenheim (G. Schoorl & A.M.P.P. Kock)
Beheer : Amons & Co., Zaandam
Werf : N.V. Scheepswerven Gebr. van Diepen / 965
Bouwjaar : 1961
Brt : 963
Imonummer : 5003863
Roepsein : PHQS
Indienst : 12-02-1970

Eerst:
1961 / NEHIM I
1961 / AERDENHOUT
Ned. Houtimport Maatschappij Nehim N.V., Amsterdam
(Spliethoff’s Bevrachtingskantoor N.V.)

Mutatie:
1978 / Galstream
1984 / Erica
1988 / Portaitissa
1992 / Billis
1995 / Oig 1
1995 / Billis
1996 / Georgia M
2004 / Sea Sky