ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ e-ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 14ης έκθεσης <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ>> στο εκθεσιακό κέντρο Expo Athens. Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν η Travel Media Applications και ο Όμιλος ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιά και παρουσιάστηκαν πρακτικά και ρεαλιστικά παραδείγματα και λύσεις για την αξιοποίηση της τεχνολογίας του διαδυκτίου.

Σήμερα χιλιάδες τουριστικοί προορισμοί και τουριστικές επιχειρήσεις διαγωνίζονται στην προσπάθεια προσέλκυσης επισκεπτών. ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε τέτοια πληθώρα επιλογών για τους ταξιδιώτες.

  • Πιοί είναι οι νικητές σε αυτήν την προσπάθεια, σε κάθε τομέα;
  • Πως τα κατάφεραν;
  • Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εμείς, όσο το δυνατόν πιο άμεσα, τ αδιδάγματα απο τις ενέργειές τους;

Όπως επισημάνθηκε στο FORUM, η χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτυακού και γενικότερα του ηλεκτρονικού Marketing, είναι ένα κομβικό σημείο για την επιτυχία, όπως δείχνει η διεθνής πρακτική και παρουσιάστηκαν παραδείγματα απο τις καλύτερες πρακτικές όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί απο τη διεθνή εμπειρία.

Η επιδίωξη του FORUM ήταν να φύγουν οι ακροατές με απλά παραδείγματα των καλύτερων πρακτικών ώστε να είναι σε θέση να τα εφαρμόσουνάμεσα και αποτελεσματικά.

Με δύο διεθνούς κύρους ομιλητές, την Δρα μαριάννα Σιγάλα και τον Δρα Δημήτρη Κούτουλα και πολύ ουσιαστικό διάλογο, ανοιχτή συζήτηση, μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα, ενημερώθηκαν οι ακροατές για τις διεθνείς τάσεις, την Ελληνική πραγματικότητα και τις επόμενες κινήσεις στο διαδίκτυο μέσα απο τις ενότητες του FORUM.