ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟ 25% ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Η βρωμοκαρυδιά, ο αθάνατος, η νικοτιάνα είναι μερικά από τα επεκτατικά είδη που απειλούν τη τοπική χλωρίδα του Αιγαίου. Η βιοποικιλότητα των νησιών αλλάζει και λόγω των κλιματικών αλλαγών που αναμένεται να έχουν αποτέλεσμα την απώλεια περίπου του 25% των ειδών της χλωρίδας παγκοσμίως. Μεγαλύτερες πιέσεις αναμένεται να ασκηθούν στα είδη χαμηλών υψομέτρων, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, γεγονός που καθιστά την απειλή αυτή ακόμη συντομότερη για τα νησιωτικά οικοσυστήματα, όπως αυτά των νησιών του Αιγαίου.

Δυστυχώς από το σύνολο των 500 ενδημικών φυτών του Αιγαίου και περίπου 200 που χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα, προστατεύονται, βάσει του κανονισμού της Ε.Ε. 92/43, μόλις 15 είδη ή το 3%, ενώ στο σύνολο των 8.000 ειδών της Ελλάδας μόλις 22 είδη, δηλαδή το 0,275%. Κυριότερη και αμεσότερη πηγή κινδύνου για τον φυσικό πλούτο του Αιγαίου αποτελεί η ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία αλλοιώνει τις φυσικές ισορροπίες και στερεί από πολλά είδη το φυσικό τους περιβάλλον, είτε καταλαμβάνοντάς το είτε μεταλλάσσοντάς το.

Οι απειλές αυτές, αλλά και άλλες, έχουν εξειδικευθεί τόσο από διεθνείς οργανισμούς όσο και από ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Το IUCN αναγνωρίζει τουλάχιστον κάποιο επίπεδο απειλής για 37 Ελληνικά είδη, από τα οποία τα 23 εντοπίζονται και στην περιοχή του Αιγαίου. Στο RED DATA BOOK (WWF) αντιστοίχως είναι διαβαθμισμένα 128 είδη φυτών του Αιγαίου, 106 από τα οποία είναι ενδημικά.

Ο Επαμεινώνδας Ευεργέτης, υποψήφιος Διδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η τοπική επιτροπή Κέας της Ελληνικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και πολιτισμού καθώς και ο Σύλλογος φίλων του νησιού, με θέμα <<Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΑΣ>>, στην ομιλία του δήλωσε :

<<Η προέλευση των νησιών του Αιγαίου αλλά και ο τρόπος και ο χρόνος σχηματισμού τους αποτέλεσαν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη της εξαιρετικά πλούσιας σε βιοποικιλότητα τοπικής χλωρίδας, στην οποία απαντούν περίπου 500 ενδημικά φυτά από τα οποία σχεδόν το 76% (379) είδη περιορίζονται στα νησιά του>>.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας,

<<Ανάμεσα στα προστατευόμενα αυτά είδη, πλέον διαδεδομένα και σε εγγύτητα με την ανθρώπινη δραστηριότητα βρίσκονται ο μανδραγόρας και ο Φοίνικας του Θεόφραστου, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες αντίστοιχα ενδημικά φυτά, τα οποία δυστυχώς δεν προστατεύονται. Ευτυχώς με το Προεδρικό Διάταγμα 57/81παρέχεται ένα βασικό νομικό πλαίσιο για την προστασία του συνόλου των ορχεοειδών της χώρας μας, στα οποία κατατάσσονται εντυπωσιακά είδη>>.

Σημαντικός παράγοντας για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την αξία της βιοποικιλότητας είναι η δυνητική συνεισφορά της στην τοπική οικονομία. Η μαστίχα Χίου, γνωστή από την αρχαιότητα, αποτελεί το πλέον γνωστό παράδειγμα, αλλά επίσης παρόμοιες περιπτώσεις είναι η φάβα Σαντορίνης, η οποία παράγεται από το ιθαγενές στην Ανατολική Μεσόγειο Λαθούρι, το λάδανο είναι επίσης ένα προϊόν που προκύπτει ως αποτέλεσμα συνδυασμού της τοπικής βιοποικιλότητας και τεχνογνωσίας, καθώς και το φασκόμηλο για το σύνολο των νησιών του Νοτίου Αιγαίου.