H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Προς

κ. Ελευθέριο Σ. Κεχαγιόγλου

Πρόεδρο Δ.Σ.

Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2008

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι μέλη του Δικτύου,

οι δραστηριότητές σας έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα μικρά νησιά αποτελούν μοναδικής ομορφιάς, ιστορικής και πολιτιστικής αξίας πόλους έλξης για τη χώρα μας αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης, φέτος εορτάσαμε για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας, που θεσπίστηκε κατόπιν δικής μου πρωτοβουλίας, ενώ εχθές εορτάσαμε και την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας. Αυτές οι δράσεις, μεταξύ άλλων, αναδεικνύουν τη συμβολή των νησιωτικών περιοχών στην ανάπτυξη, αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και οι οποίες πρέπει να μας απασχολούν.

Για την Ε.Ε. η αξιοποίηση της προστιθέμενης αξίας και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η νησιωτική περιφέρεια της Ευρώπης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού τρόπου διακυβέρνησης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η νέα Συνθήκη της Λισσαβόνας, η οποία ελπίζουμε να εφαρμοστεί, θεσπίζει σημαντικές αλλαγές, οι οποίες θα έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην περιφερειακή πολιτική και στα νησιά. Μια τέτοια σημαντική τροποποίηση αφορά στη θεσμοθέτηση της έννοιας της εδαφικής συνοχής και την αναγνώρισή της ως στόχου της Ένωσης και άρα ως βάσης για την ανάπτυξη των πολιτικών εκείνων που θα συμβάλλουν στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες και νησιωτικές περιοχές. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα ‘θελα να υπενθυμίσω τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξαν τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και η Ελληνική Κυβέρνηση στην υιοθέτηση αυτών των διατάξεων.

Πρέπει να προετοιμαστούμε για την καλύτερη αξιοποίηση αυτών των νέων συνθηκών που δημιουργούνται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να είναι επιτυχής μια νησιωτική πολιτική, ευρωπαϊκή ή εθνική, θα πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη πολιτική, μια πολιτική που να επιτρέπει την ενσωμάτωση της νησιωτικής διάστασης στις επιμέρους πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ελλάδα έχει επίσης τεθεί επικεφαλής της πρωτοβουλίας για τα Ευρωπαϊκά Νησιά, στο πλαίσιο του Πρώτου Προγράμματος Δράσης για την υλοποίηση της Χωρικής Ατζέντας, που υιοθετήθηκε στην άτυπη Υπουργική συνάντηση στις Αζόρες της Πορτογαλίας, το Νοέμβριο του 2007 και έχει αναλάβει το συντονισμό αυτής της ιδιαιτέρα σημαντικής δράσης. Ως Έλληνες κι Ελληνίδες γνωρίζουμε καλά ότι η νησιωτικότητα συνιστά όχι μόνο μια περιβαλλοντική ή γεωγραφική πραγματικότητα, αλλά ένα φαινόμενο σύνθετο, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό, ανθρώπινο, ένα κομβικό σημείο για την ανάπτυξη εμπορικών, αγροτικών και τουριστικών δραστηριοτήτων και διεθνών συναλλαγών.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μικρών Νησιών, αλλά και το Ελληνικό Δίκτυο, αποτελούν ιδανικούς χώρους για μία συνεργασία μεταξύ των νησιών, για την ανταλλαγή καλών πρακτικών αλλά και προτάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη και την επίδραση περιφερειακών πολιτικών υπέρ των μικρών νησιών. Επίσης, στο πλαίσιο της αναβαθμισμένης ευρω-μεσογειακής πολιτικής και της Ένωσης για τη Μεσόγειο, θα έχουμε πολλές ευκαιρίες ανάδειξης των προτεραιοτήτων μας αυτών, αλλά κι αξιοποίησης πολιτικών και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων.

Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητά μέλη του Δικτύου,

Σας συγχαίρω για τις πρωτοβουλίες σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. Περιμένω μ’ ενδιαφέρον τα πορίσματα της ημερίδας σας, τα οποία θεωρώ εκ των προτέρων ενδιαφέροντα για την ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση της κοινωνίας, των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτικών φορέων σ’ εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ρόδη Κράτσα