ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΤ – ΕΝΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ


Τα πρώτα βήματα στην ψηφιακή λεωφόρο που συνδέει την Κρήτη με τα νησιά του Αιγαίου πραγματοποίησαν φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, δίνοντας την υπόσχεση πως η συνεργασία που μόλις ξεκίνησε μέσα απο το διαδικτυακό πρόγραμμα ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΤ, στο μέλλον θα απογειωθεί, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την εξέλιξη και την αναβάθμιση στις παροχές και στις υπηρεσίες των δήμων.

Στόχος της συνεργασίας αυτής, όπως επεσημάνθηκε απο όλες τις πλευρές, δεν ήταν άλλος απο την δημιουργία ενός φορέα που αφενός θα αναλάβει την προώθηση της ευρυζωνικότητας και της ψηφιακής τεχνολογίας και αφετέρου θα θέσει την βάση για την υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων στο μέλλον, ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό επίπεδο υποδομών και ένας ενιαίος ηλεκτρονικός νησιωτικός χώρος.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο κείμενο του μνημονίου, σκοπός είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας για τις πόλεις – μέλη του, που συνήσταται στην ανταλλαγή γνώσης, ιδεών και εμπειρίας για την ανάλυση κοινών προβλημάτων και την ανάπτυξη λύσεων πάνω σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών.

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν στελέχη των Υπουργείων Οικονομίας και Εσωτερικών, καθώς και εκπρόσωποι των δήμων που μετέχουν στην πρωτοβουλία, ενώ στο πλαίσιο της ημερίδας, υπεγράφει και μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση και την διεύρυνση του διαδημοτικού δικτύου συνεργασίας, που πήρε την ονομασία ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΤ.