ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ


Για το εκσυγχρονισμό των περιφερειακών αεροδρομίων μέσω ιδιοτικών κεφαλαίων ο Κος Στυλιανίδης ανακοίνωσε ότι είδη εκπονείται η μελέτη για το ποιό μοντέλο θα ακολουθηθεί σε κάθε αερολιμένα, εκτιμόντας ότι εντός του έτους θα έχουν προκυρηχθεί και οι σχετικοί διαγωνισμοί.

Στα μέτρα ενίσχυσης του τουρισμού που ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Τουρισμού και Μεταφορών, συμπεριλαμβάνονται επίσεις:

  • H αισθητική αναβάθμιση των αεροδρομίων της περιφέρειας, με πρόγραμμα συνολικού ύψους 3 εκατομμυρίων Ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εξ ημισείας απο την ΥΠΑ και το Υπουργείο Τουρισμού.
  • Η ανάπτυξη του αεραθλητισμού, μέσω της δημιουργίας αερολεσχών.
  • Η ολοκλήρωση του σχεδίου ανάπτυξης αεροδρομίων γενικής αεροπορίας, τα οποία θα μπορούν να υποδέχονται και lear jets, ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης για υψηλού οικονομικού επιπέδου τουρισμό. Ήδη εκπονούνται οι σχετικές μελέτες για τη δημιουργία σε πρώτη φάση, τριών ή τεσσάρων τέτοιων αεροδρομίων διασκορπισμένων σε όλη την Ελληνική επικράτεια.
  • Συνέχιση του προγράμματος εγκατάστασης WiFi εκτός των αεροδρομίων και σε χώρους αρχαιολογικού ή τουριστικού ενδιαφέροντος (αντίστοιχο σύστημα λειτουργεί ήδη στο ναό του Επικούρειου Απόλλωνα).