Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ


<<Το άνοιγμα της αγοράς, χωρίς περιορισμούς, είναι το κλειδί για την βελτίωση του Ακτοπλοϊκού συστήματος στην Ελλάδα>>. Την απάντηση αυτή έδωσαν υψηλόβαθμα στελέχη στην Κομισιόν, θέτοντας ευθέως θέμα νομοθεσίας , όταν πιέστηκαν να απαντήσουν από στελέχη φορέων της νησιωτικής Ελλάδας, αλλά και από Έλληνες Ευρωβουλευτές. Η θέση αυτή ακουμπά ουσιαστικά στις θέσεις που εξακολουθούν να έχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, οι οποίες επικαλούνται τις στρεβλώσεις που δημιουργεί το νομοθετικό πλαίσιο, στον ανταγωνισμό.