ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Η κάμψη του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα θα έχει διαφοροποιήσεις από περιφέρεια σε περιφέρεια. Δεδομένου ότι ο μεγάλος όγκος των διανυκτερεύσεων (80%) συγκεντρώνεται σε πέντε περιφέρειες, Κρήτη (23,4%), Νότιο Αιγαίο (22,5%), Αττική (11,8%), Ιόνια νησιά (11,5%), και Κεντρική Μακεδονία (10,9%), αυτές είναι και οι περιφέρειες που θα πληγούν περισσότερο. Από αυτές πάλι, οι πλέον εξαρτημένες από τον τουρισμό άρα και οι πιο ευάλωτες περιφέρειες είναι της Κρήτης, του Νοτίου Αιγαίου και των Ιόνιων Νησιών, όπου μάλιστα υπάρχει και ξενοδοχειακός κορεσμός.

Στο Νότιο Αιγαίο, δηλαδή κυρίως στη Ρόδο και στη Κω, οι ξενοδόχοι προσπαθούν να αμυνθούν στις πιέσεις των τουρ οπερέϊτορς, που ζητούν νέες μειώσεις τιμών, προβάλλοντας τα μεγάλα ποσοστά μείωσης των κρατήσεων.