Χ.Υ.Τ.Α. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ


ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΝΗΣΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

img_0348ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟ)

Κύριος στόχος του έργου, είναι η ορθολογική διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων των ΟΤΑ της Νήσου Αστυπάλαιας. Με την κατασκευή του προτεινόμενου έργου θα σταματήσει η λειτουργία της ανεξέλεγκτης χωματερής του Δήμου, η οποία βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού της Αστυπάλαιας, και θα αναβαθμιστεί το ήδη επιβαρημένο περιβάλλον της περιοχής αυτής. Παράλληλα, όπως διαπιστώνεται και από τις εκπονηθείσες μελέτες δεν αναμένεται υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χωροθετείται το έργο, καθώς λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Η ωφελούμενη περιοχή είναι περιοχή με υψηλή τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερου οικολογικού και τοπιολογικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας. Στο συγκεκριμένο χώρο θα διατίθενται τα αστικά και όμοια προς αυτά απορρίμματα του Δήμου Αστυπάλαιας. Βάσει εκτιμήσεων του διαθέσιμου όγκου του χώρου, θεωρείται ότι ο Χ.Υ.Τ.Α. Αστυπάλαιας θα λειτουργήσει πλέον των 15 ετών. Η συνολική έκταση του γηπέδου ανέρχεται σε 35 στρέμματα περίπου εκ των οποίων αρχικά θα χρησιμοποιηθούν τα 10 στρέμματα για την κατασκευή του έργου. Η εκτιμώμενη ποσότητα απορριμμάτων που θα διατίθεται στον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α, ανέρχεται σε 800 τόνους ετησίως (σύμφωνα με την τροποποιημένη Μ.Π.Ε. του έργου). Ο πληθυσμός που θα εξυπηρετείται (μόνιμος και εποχιακός πληθυσμός), είναι 4.000 κάτοικοι.

Υλοποιώντας τους στόχους αυτούς, αυξάνεται η κοινωνική αποδοχή (για όλα τα μελλοντικά έργα περιβάλλοντος), εκπληρώνεται η πολιτική της Ε.Ε. και της χώρας μας για μια βιώσιμη ανάπτυξη, επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, μειώνεται η ανεργία μαζί με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς (έδαφος, αέρας, νερά, αισθητική) και κατ’ επέκταση, γίνεται μια μικρού βέβαια βαθμού, συνεισφορά στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. φαινόμενο θερμοκηπίου) και σημειώνεται η καλύτερη δυνατή χρήση της χρηματοδότησης. Η βιωσιμότητα του έργου εξασφαλίζεται από τις εισφορές που θα καταβάλει ο Δήμος όσον αφορά τον Χ.Υ.Τ.Α..

Τελειώνοντας, το έργο κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. στοχεύει στην εξυπηρέτηση του συνολικού πληθυσμού του νησιού, την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων του, από τις ανεξέλεγκτες απορρίψεις των απορριμμάτων. Ταυτόχρονα προωθείται ένα βασικό έργο, το οποίο περιλαμβάνεται στον Νομαρχιακό σχεδιασμό διαχείρισης του θέματος των απορριμμάτων και συμπληρώνει λειτουργικά το θέμα της ασφαλούς διάθεσης στο νησί.

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 01/04/2005

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ : 30/06/2008

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 1.473.810,00 Eυρώ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αγορά ειδικού απορριμματοφόρου οχήματος, για την συμπίεση των απορριμμάτων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 180.000 Ευρώ.

img_0350