Χ.Α.Δ.Α. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ : ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΗΝ Χ.Α.Δ.Α. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΠΡΩΗΝ Χ.Α.Δ.Α. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟ)

Το έργο θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, μέσω της αποκατάστασης του χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης των Απορριμμάτων. Με την αποκατάσταση του χώρου και την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. , θα επιτευχθεί η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων της περιοχής, με τρόπο ασφαλή και έννομο και θα δοθεί άμεση και λειτουργική λύση, στο πρόβλημα της διάθεσης των απορριμμάτων και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Στοιχείο εξαιρετικά σημαντικό για το νησί της Αστυπάλαιας. Τέλος το έργο της αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και θα ωφεληθούν άμεσα τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι τουρίστες που επισκέπτονται κάθε χρόνο την περιοχή.

Επειδή η θέση του Χ.Α.Δ.Α. είναι σε απόσταση μόλις 500μ. από τον πυρήνα του οικισμού της χώρας και υπάρχει οπτική επαφή αυτού, είναι εύκολα κατανοητό πόσο σημαντικά θα βελτιωθεί η αισθητική εικόνα του οικισμού και κατά επέκταση του νησιού. Η σημερινή κατάσταση είναι απογοητευτική μιας και ο Χ.Α.Δ.Α. είναι εντός των ορίων του οικισμού.

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ: 01/10/2008

ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ : 01/02/2009

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 695.230,78 Ευρώ.

ΕΚΕΙ ΚΑΠΟΤΕ ΗΤΑΝ ΒΟΥΝΟ ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΦΤΑΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΕΚΕΙ ΚΑΠΟΤΕ ΗΤΑΝ ΒΟΥΝΟ ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΦΤΑΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ