ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ


Ο τουρισμός σήμερα αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, τόσο όσο αφορά τα έσοδα που προσκομίζει στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), όσο και λόγο του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και ατόμων που απασχολούνται σε αυτές. Οι παγκόσμιοι ρυθμοί ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος σε παγκόσμιο επίπεδο, αγγίζουν το 4,3%, ενώ στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, φτάνουν το 7,1%. Χαρακτηριστικό της γεωγραφικής σημασίας είναι ότι το 1/3 των αφίξεων, σε παγκόσμιο επίπεδο, μετρήθηκε ότι πραγματοποιείται στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Παράγοντες όπως το εύκρατο κλίμα, ο ήλιος, τα πολλά και διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία, ακόμα και στο ίδιο κράτος, το υγιεινό φαγητό, πολλοί διαφορετικού περιεχομένου προορισμοί, ακόμα και στο ίδιο κράτος, είναι στοιχεία που συνθέτουν το πάζλ της ανάπτυξης, στο σημείο αυτό του κόσμου.

Με αυτό το κίνητρο, πραγματοποιήθηκε μια 3ετούς διάρκειας έρευνα, με γεωγραφικό χώρο αναφοράς, την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, προκειμένου να καταγράψει και να μετρήσει την ανταγωνιστικότητα, των χωρών που απαρτίζουν το πάζλ. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε μέσω της μεθόδου PROMETHEE, η οποία επιτρέπει τη σύνθεση πολλαπλών κριτηρίων, για την εξαγωγή μιας συνολικής αξιολόγησης και κατάταξης των χωρών αυτών. Χαρακτηριστικό είναι ότι, χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 500 σενάρια τιμών και κριτηρίων. Οι τιμές των κριτηρίων συγκεντρώθηκαν από τη βάση δεδομένων GMID (Global Market Information Database). Mε αυτά τα δεδομένα θα πραγματοποιηθεί μια συγκριτική χρηματοοικονομική αξιολόγηση της Ελλάδας και των άλλων ανταγωνιστριών χωρών της λεκάνης της Μεσογείου, στον τουριστικό τομέα με την χρήση 13 κριτηρίων, τα οποία και είναι:

 1. ΑΦΙΞΕΙΣ/ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΧΩΡΑΣ
 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΚΑΜΠΙΓΚ
 4. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ – ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΧΩΡΑΣ
 5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ/ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΧΩΡΑΣ
 6. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
 7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΜΠΙΓΚ
 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
 9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΡΙΝΩΝ
 10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΚΟΛΦ
 11. ΑΡΙΘΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
 12. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΖΙΝΩΝ
 13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΕΤΗΧΑΝ ΣΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. ΚΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ

 1. ΙΣΠΑΝΙΑ
 2. ΙΤΑΛΙΑ
 3. ΕΛΛΑΔΑ
 4. ΤΟΥΡΚΙΑ
 5. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 6. ΑΙΓΥΠΤΟΣ
 7. ΚΥΠΡΟΣ
 8. ΜΑΡΟΚΟ
 9. ΜΑΛΤΑ
 10. ΤΥΝΗΣΙΑ

2. ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΩΝ

 • ΙΣΠΑΝΙΑ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΚΟΛΦ.
 • ΙΤΑΛΙΑ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ.
 • ΕΛΛΑΔΑ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΛΗΡΩΤΗΤΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ.
 • ΤΟΥΡΚΙΑ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΖΙΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΡΙΝΩΝ.

3. ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΩΝ

 • ΙΣΠΑΝΙΑ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΧΩΡΑΣ.
 • ΙΤΑΛΙΑ : ΑΦΙΞΕΙΣ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΧΩΡΑΣ.
 • ΕΛΛΑΔΑ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΚΟΛΦ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΡΙΝΩΝ.
 • ΤΟΥΡΚΙΑ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΧΩΡΑΣ.

Β. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα, βρίσκετε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Το βασικό αρνητικό της σημείο, βρίσκετε στις υποδομές, που θα μπορούσαν να προσελκύσουν τουρίστες οικονομικής επιφάνειας, οι οποίοι λόγο της πληθώρας αντικειμένων με τα οποία ασχολούνται, μπορούν να εκτοξεύσουν τα έσοδα και την απασχόληση.