ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ


Σύμφωνα με στοιχεία που εξέδωσε η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, οι εισπράξεις της χώρας από το τουριστικό προϊόν της, τα 6 τελευταία χρόνια είναι οι εξής :

  • 2003 : 9.495 εκατ. Ευρώ.
  • 2004 : 10.347 εκατ. Ευρώ.
  • 2005 : 11.036 εκατ. Ευρώ.
  • 2006 : 11.356 εκατ. Ευρώ.
  • 2007 : 11.319 εκατ. Ευρώ.
  • 2008 : 11.662 εκατ. Ευρώ.

Ενώ οι εκτιμήσεις τόσο των τουριστικών όσο και των τραπεζικών φορέων για το 2009 είναι άκρως αρνητικές. Χαρακτηριστικά λέγετε ότι, μόλις μια μείωση της τάξης του 10%, θα ρίξει τα έσοδα στα επίπεδα του 2004.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της κίνησης των προκρατήσεων από τις ΗΠΑ, όπου σύμφωνα με στοιχεία της ΕΤC (European Travel Commition), οι προκρατήσεις από αυτή τη χώρα για όλη την Ευρώπη, παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 17%, ενώ για την Ελλάδα αγγίζει το 45%.