ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.


ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ Α.Π.Ε.

Με στόχο την αποδοχή του κόσμου και την επιτάχυνση της κατασκευής, στις περιοχές όπου σχεδιάζεται να κατασκευασθούν μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά πάρκα ή μονάδες φωτοβολταϊκών τόξων), το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ) σχεδιάζει ειδική παροχή (bonus) προς τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο σχεδιάζει να αξιοποιήσει το ανταποδοτικό τέλος των ΑΠΕ (3% επί του συνόλου των εσόδων κάθε έργου) προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντί δηλαδή τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν στους δήμους και τις κοινότητες των περιοχών στα όρια των οποίων περικλείονται έργα ΑΠΕ και στη συνέχεια να αξιοποιούνται σε όφελος των πολιτών, τα χρήματα αυτά ισόποσα θα μειώνονται από τους λογαριασμούς ρεύματος των πολιτών των περιοχών αυτών.

Η μείωση, ανάλογα με το μέγεθος της κάθε μονάδας ΑΠΕ, και φυσικά τον αριθμό των κατοίκων των δήμων ή των κοινοτήτων, θα κυμαίνεται από 10-100%. Το μέτρο αυτό και άλλα, προβλέπεται να φέρουν τα πάνω – κάτω στις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στο νομοσχέδιο που προωθεί με τους συναρμόδιους φορείς ο Υπουργός Ανάπτυξης Κος Χατζηδάκης και το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι τον Ιούνιο, εκτός από την έκπτωση ρεύματος περιλαμβάνονται αλλαγές εκ βάθρων στο καθεστώς που διέπει σήμερα τη σύσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Συγκεκριμένα :

  • Οι συνολικά επτά άδειες που θα πρέπει να εξασφαλίσουν οι υποψήφιοι επενδυτές ΑΠΕ συγχωνεύονται σε μία ενιαία άδεια για όλες τις ανάλογες επενδύσεις.
  • Οι συνολικά εικοσιένα εγκρίσεις που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών μειώνονται σε τρείς.
  • Το κόστος για την σύσταση της λειτουργίας μειώνετε από 15.000 ευρώ σε 1.500 ευρώ.
  • Ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης αναμένεται να μειωθεί από τους 18 – 20 μήνες σήμερα στις 60 ημέρες.

Το σύνολο των επενδύσεων που αφορούν οι αλλαγές αυτές είναι 2,5 δις. Ευρώ μέχρι το 2010, 5 δις. Ευρώ μέχρι 2015 εξαιρώντας επενδύσεις 1.5 δις ευρώ που είναι είδη σε εξέλιξη.