ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ


Ο επιβάτης που ταξιδεύει με πλοίο υποχρεούται στα κάτωθι :

  • O επιβάτης θα πρέπει να διαβάζει με προσοχή τους όρους που αναγράφονται στο απόκομμα του εισιτηρίου.
  • Ο επιβάτης υποχρεούται να προσέρχεται στο πλοίο πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου. Εάν είναι κάτοχος οχήματος, τότε οφείλει να βρίσκετε στο χώρο αναμονής 1 ώρα πριν τον απόπλου.
  • Σε περίπτωση που επιβάτης εφοδιασμένος με εισιτήριο δεν προσέλθει εγκαίρως στο πλοίο, δεν δικαιούται επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου που κατέβαλε.
  • Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς του πλοίου και της οδηγίες του πλοιάρχου είναι υποχρέωση του επιβάτη.
  • Εάν ο επιβάτης αποβιβασθεί σε ενδιάμεσο λιμάνι και όχι στον τελικό του προορισμό, καταβάλει ολόκληρο το εισιτήριο που συμφωνήθηκε
  • Για τις αποσκευές του επιβάτη οφείλεται ιδιαίτερος ναύλος μόνο στην περίπτωση που αυτές υπερβαίνουν τον όγκο ή το βάρος που αναφέρεται στο εισιτήριο.
  • Οι επιβάτες πρέπει να έχουν μαζί τους τα αντικείμενα που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς μετά την αναχώρηση δεν επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο των οχημάτων.
  • Οι επιβάτες απαγορεύεται να μεταφέρουν εκρηκτικές, εύφλεκτες, και γενικά επικίνδυνες ύλες, ενώ θα πρέπει παράλληλα να τηρούν τις Λιμενικές, υγειονομικές και Τελωνειακές διατάξεις.