Υ.Π.Α.: ΙΣΧΥΡΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.


Μετά από την κατά 18% αύξηση των καταγγελιών επιβατών σε βάρος αεροπορικών εταιρειών η Υ.Π.Α. υπενθυμίζει τα κάτωθι ισχυρώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των επιβατών από τη Ευρωπαϊκή Ένωση:

1. Σε περίπτωση ματαίωσης, ακύρωσης ή καθυστέρησης πτήσης
οι επιβάτες δικαιούνται
α) χρηματική αποζημίωση
β) ανάπαυση
γ) φαγητό
δ) επιστροφή αντιτίμου του εισιτηρίου τους, σε περίπτωση που δεν λάβουν τα παραπάνω.
2. Αν η εταιρεία αρνηθεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον κανονισμό 261/2004 της Ε.Ε.
Τότε εκείνοι που δικαιούνται μπορούν και πρέπει να απευθύνονται στην ΥΠΑ, αρχικά στον αρμόδιο αερολιμενάρχη και εάν χρειαστεί, στην Κεντρική Υπηρεσία, η οποία θα αναλάβει να επιλύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
1. Άρνηση επιβίβασης : τα ποσά που προβλέπονται είναι τα εξής
α) 250 ευρώ για πτήσεις μικρότερες των 1.500 χλμ
β) 400 ευρώ για πτήσεις από 1.500 έως 3.500 χλμ
γ) 600 ευρώ για πτήσεις μεγαλύτερες των 3.500 χλμ
2. Ακύρωση πτήσης:
α) Επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου
β) Γεύμα
γ) Κατάλυμα
δ) Επικοινωνιακές διευκολύνσεις
ε) Αποζημίωση ή δυνατότητα μεταφοράς σε άλλη πτήση
3. Μεγάλες καθυστερήσεις:
α) Κατάλυμα
β) Γεύμα
γ) Αν η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 5 ώρες δυνατότητα επιστροφής
αντιτίμου
4. Απώλεια ή καταστροφή αποσκευών:
Δυνατότητα διεκδίκησης μέχρι 1.000 SDR (1 SDR= 1,18 ΕΥΡΩ).