ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ


΄Αρχισε εδώ και λίγες μέρες στο ΥΕΝΑΝΠ η συζήτιση για το μεταφορικό ισοδύναμο।
Ενα μέτρο που εφαρμόζετε σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες εδώ και πολλά χρόνια।Η απαρχή
της συζήτισης χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό αοι το σύνολο των μικρών νησιών ενώ
συνάντησε την αντίδραση της Ένωσης Ελλήνων Ακτοπλόων που εμμένει στην θέση της
για απελευθέρωση των δρομολογίων। Στο ΥΕΝΑΝΠ επικρατεί προβληματισμός καθώς
το φαινόμενο της Ελληνικής πολυνησίας όπως λένε παρουσιάζει την εξείς καθοριστική
ιδιομορφία: Ο μεταφορικός στόλος το καλοκαίρι είναι ελληματικός ενώ το χειμώνα
πλεονασματικός।
Οτι και να υπωθεί είναι ακόα νωρίς, τουλάχιστον όμως έγινε επιτέλους η αρχή.