ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΟ 2009 2010


Σύμφωνα με όλα τα μέχρι στγμής στοιχεία προβλέπετε μεγάλη πτώση της τουρστικής κίνησης για το 2009 και 2010। Η πτώση
θα είναι πιό εμφανείς στίς μεγάλες τουριστι-
κές ειχειρήσεις όπου αναμένεται κύμα απολύσεων προκειμένου να συρικνοθούν
τα έξοδα। Τα πρώτα δείγματα της κρίσης
φάνηκαν καθώς πολλοί τουριστικοί οίκη
του εξωτερικού δεν έχουν καταβάλει τις προκαταβολές των κρατήσεων। Αυτό σε συν δια
σμό με τον περιορισμό των δανείων κίνησις από τις τράπεζες για τις επιχειρήσεις, έχει
δημιουργήσει από τώρα σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας στις επιχειρήσεις।
Την σοβαρότητα της κατάστασης προ δηλώνει και η παρέμβαση του πρωθυπουργού
με την ανακοίνωση των εξής μέτρων :

  1. Αύξηση των δαπανών προβολής της χώρας κατά 50 %
  2. Μείωση του ΕΤΑΚ σε ०.३३/००० για κτήρια και οικόπεδα για το २००९ & 20010
  3. Αναστολή για १ έτος της εισφοράς Δανείων Τουριστικών Επιχειρήσεων। Οι

επιχειρήσεις αυτές θα ενισχηθούν απο το Δ κοινοτικό πλαίσιο ।